• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bijzondere moeilijkheden doen zich voor in gevallen van samenwerking met een echtgeno(o)t(e) die vrijwillig de daad van vereniging onvruchtbaar maakt. In de eerste plaats is het nodig samenwerking in eigenlijke zin te onderscheiden van geweld of dwang van de kant van een van de echtgenoten, waartegen de ander zich in feite niet kan verzetten. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930). AAS 561 Deze samenwerking kan geoorloofd zijn, als aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. als de handeling van de samenwerkende echtgenoten niet reeds in zichzelf ongeoorloofd is; Vgl. Heilig Officie, Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (6 apr 1853). DH 2795 Vgl. Apostolische Penitentiarie, Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (3 apr 1916). DH 3634
  2. als er evenredig ernstige redenen bestaan voor medewerking in de zonde van de andere echtgeno(o)t(e);
  3. als de ene echtgeno(o)t(e) probeert de ander te helpen om van zulk gedrag af te zien (geduldig, met gebed, liefde en dialoog; hoewel niet noodzakelijk op dat moment, en ook niet bij elke afzonderlijke gelegenheid).

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam