• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van de kant van de penitent vereist het sacrament van de verzoening oprechte spijt, een formeel volledige beschuldiging van doodzonden en het vaste voornemen om met de hulp van God niet meer te zondigen. Over het algemeen is het niet nodig, dat de biechtvader navraag doet naar zonden die bedreven zijn in niet te voorkomen onwetendheid van het kwaad, of te wijten zijn aan een onschuldige beoordelingsfout. Ofschoon deze zonden niet zijn aan te rekenen, blijven ze toch een kwaad en een vorm van wanorde. Dit geldt ook voor het objectieve kwaad van de anticonceptie, dat een verderfelijke gewoonte binnenbrengt in het huwelijksleven van het paar. Het is daarom noodzakelijk om er op de meest geschiktte wijze naar te streven om het geweten van die dwalingen Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1793 H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 63 te bevrijden die in strijd zijn met de natuur van het huwelijksleven als totale gave.
Hoewel men eraan moet denken dat de gewetensvorming bovenal afgerond moet worden in de catechese voor echtparen, zowel in de algemene als in de specifieke, is het toch altijd noodzakelijk de echtgenoten te helpen, ook op het ogenblik van het sacrament van de verzoening om zichzelf te onderzoeken aangaande de specifieke plichten van het huwelijksleven. Telkens wanneer de biechtvader het nodig acht om de penitent vragen te stellen behoort hij dit met discretie en respect te doen.

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam