• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat in ieder geval is te bewonderen, is zijn ijver om niets te veronachtzamen dat de menselijke ervaring in de geschiedenis van zijn land en van heel de wereld had geproduceerd. Isidorus zou niets hebben willen verliezen van hetgeen door de mens in de oude tijden verworven was, of het nu om heidense, joodse of christelijke pagina’s ging. Het moet daarom niet verbazen als het hem, bij het nastreven van dit doel, soms overkwam, dat hij er niet in slaagde de kennis die hij bezat op adequate wijze, zoals hij het eigenlijk wilde, door de zuiverende wateren van het christelijk geloof heen te laten gaan. Maar toch blijven in de bedoeling van Isidorus de voorstellen die hij doet altijd in overeenstemming met het katholiek geloof, dat hij met kracht ondersteunde. In de bespreking van de diverse theologische vraagstukken, laat hij zien dat hij er de complexiteit van inziet en stelt hij dikwijls met scherpzinnigheid oplossingen voor die de complete christelijke waarheid samenvatten en tot uitdrukking brengen. Daardoor hebben gelovigen in de loop der eeuwen dankbaar en tot in onze tijd toe gebruik kunnen maken van zijn definities. Een typisch voorbeeld in deze wordt geboden door het onderricht van Isidorus over de relatie tussen het actieve leven en het contemplatieve leven. Hij schrijft: “Degenen die de rust van de contemplatie zoeken te bereiken, moeten eerst gaan trainen in het stadion van het actieve leven; aldus zullen zij, eenmaal bevrijd van de afvalslakken van de zonde, in staat zijn dat zuivere hart te laten zien dat als enige instaat maakt God te zien” H. Isidorus van Sevilla, Differentiarum Lib. II, 134, 133: PL 83, col. 91A. Het realisme van een ware herder overtuigt hem echter van het risico dat de gelovigen lopen om zich te herleiden tot het eendimensionale menszijn. Daarom voegt hij er aan toe: “De middenweg, samengesteld uit zowel de ene als de andere vorm van leven, blijkt normaal gesproken nuttiger waar het gaat om het oplossen van die spanningen die zich dikwijls verscherpen ten gevolge van de keuze voor slechts één soort van leven en die daarentegen beter worden getemperd door het alterneren van de beide vormen” H. Isidorus van Sevilla, Differentiarum Lib. II, 134; PL 83 col. 91B.

Document

Naam: H. ISIDORUS VAN SEVILLA
76e catechese in deze reeks
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 juni 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam