• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Isidorus was ongetwijfeld een man van scherpe dialectische tegenstellingen. En ook in zijn persoonlijk leven ervoer hij permanent een inwendig conflict, in hoge mate gelijk aan wat eerder de heilige Gregorius de Grote en Sint Augustinus hadden ervaren, tussen het verlangen naar eenzaamheid, om zich enkel te kunnen wijden aan de overweging van het Woord van God, en de eisen van de liefde jegens de broeders over wier heil hij zich als Bisschop verantwoordelijk voelde. Hij schrijft bijvoorbeeld inzake de verantwoordelijken over de Kerken: “Wie verantwoordelijk is over een Kerk (vir ecclesiasticus ) moet zich van de ene kant laten kruisigen voor de wereld door de versterving van het vlees en van de andere kant de keuze van een kerkelijke wijding aanvaarden, wanneer deze van de wil van God komt, en zich met nederigheid toeleggen op het bestuur, ook als hij het niet zou willen doen” H. Isidorus van Sevilla, Sententiarum liber. III, 33, 1: PL 83, col 705 B. Vervolgens voegt hij er amper een paragraaf later aan toe: “De mannen van God (sanct viri) verlangen er helemaal niet naar zich met wereldse zaken te moeten ophouden en zuchten wanneer zij door een geheimvol plan van God, belast worden met bepaalde verantwoordelijkheden.... Ze doen alles om deze te vermijden, maar aanvaarden datgene wat zij zouden willen ontvluchten en doen toch wat ze hadden willen vermijden. Ze keren immers in, in de verborgenheid van hun hart, en proberen daar te begrijpen wat of de geheimvolle wil van God van hen vraagt. En wanneer zij tot het besef komen dat zij zich moeten onderwerpen aan de plannen van God, buigen zij nederig de nek van hun hart onder het juk van Gods beschikking” H. Isidorus van Sevilla, Sententiarum liber. III, 33, 1: PL 83, col 705-706.

Document

Naam: H. ISIDORUS VAN SEVILLA
76e catechese in deze reeks
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 juni 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam