• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Alle gedoopten hebben een taak bij de vitalisering van de parochies. Omdat de Eucharistie het hart vormt van het leven van geloofsgemeenschappen zijn priesters belangrijk en onvervangbaar bij de opbouw van parochies. De geloofsgemeenschap zal zich vooralsnog moeten instellen op een geringer aantal priesters. Van groot belang voor de naaste toekomst is het daarom, het roepingenpastoraat te intensiveren. Zoals reeds uiteengezet zijn wij overtuigd van de waarde van de geldende criteria van toelating tot het gewijde ambt. Wij pleiten ervoor dat allen zich gezamenlijk inspannen voor een gunstig klimaat, waarin roepingen tot het gewijde ambt kunnen ontluiken en groeien en met vertrouwen beantwoord kunnen worden. Hiervoor is gebed noodzakelijk en het vervangen van de voortdurende kritiek op de criteria – die juist een contraproductieve werking heeft – door een positieve bejegening van het huidige priesterschap en de huidige Kerk. Kunnen juist vitale parochies niet een gunstige voedingsbodem voor roepingen vormen? In het Marcusevangelie lezen we dat Jezus de rijke jongeman eerst liefdevol aankeek alvorens Hij hem tot consequente navolging uitnodigde [b:Mc. 10, 17- 31]. De ervaring van de persoonlijke liefde van de Heer maakt navolging in de vele vormen die er zijn mogelijk, omdat navolging dan het ‘verkopen wat je bezit’ ten gunste van ‘een grotere schat’ wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat de fascinatie voor het Evangelie, de kracht van de Eucharistie en de eucharistische aanbidding en de ervaring van het gedragen worden door een vitale geloofsgemeenschap het mogelijk maken, om van harte de liefdevolle blik van Christus te beantwoorden. Het is onze overtuiging dat de bijzondere navolging van de Heer zowel voor de betreffende persoon als voor de katholieke gemeenschap tot zegen en geluk zal strekken.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam