• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vanuit de invalshoek en specifieke deskundigheid van de kerkopbouw wordt de laatste decennia gewezen op het belang van reorganisatie of herstructurering van de pastorale zorg in de parochies. Als gevolg van onder meer de teruggang in het kerkbezoek, het teveel aan kerkgebouwen, het grote aantal liturgische vieringen, de soms kleine parochies en het dalend aantal priesters zijn samenwerking, federatie en/of fusies van parochies onontkoombaar. Deze processen doen zich voor in alle West-Europese landen. We verwijzen exemplarisch naar een Duitse en een Belgische brochure. Door het secretariaat van de Duitse Bisschoppenconferentie werd in 2007 de nota ‘Mehr als Strukturen…’ Neuorientierung der Pastoral in den (Erz-) Diözesen. Ein Überblick16 uitgegeven. Schematisch wordt in deze studie onder de driedeling ‘principes – structuren – uitvoering’ een kort overzicht gegeven van de concrete plannen van alle Duitse bisdommen.

De Belgische bisschoppen schreven in hetzelfde jaar: “Het territorialiteitsprincipe zal wel nooit helemaal worden verlaten, de mens woont immers altijd ergens. Maar de concrete vormgeving van de parochies zal wijzigen. Schaalvergroting en samenwerking tussen gemeenschappen dringen zich op, ook al door het geringer aantal priesters. Gemeenschappen worden complementair en werken subsidiair.” Aldus kan men lezen in: Hij heeft ons krachtig moed willen inspreken. Een brief aan de priesters ter bemoediging, een mooie brief van de Belgische bisschoppen die wij graag ter lezing en bespreking aanbevelen. Samenwerking en herstructurering van parochies en teamvorming is een thematiek die uiteraard ook in de Nederlandse diocesen van alle betrokkenen veel energie, overleg en aandacht vraagt. De verschillende nota’s met eigen diocesane accenten kunnen bij de afzonderlijke bisdombureaus worden opgevraagd.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam