• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De huidige uitdagingen waar parochies en bisdommen voor staan vragen om een goed overleg, een vruchtbare samenwerking en een efficiënte aanpak van de problemen door alle betrokkenen. Bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers (m/v), catecheten, parochiebestuursleden, theologen, vrijwilligers, et cetera hebben elkaar hard nodig. Zij dienen elkaars bevoegdheden, competenties en charisma’s te respecteren. Kennis van katholieke waarden en posities kan onvruchtbare en tijdverslindende discussies doen voorkomen. Door te streven naar een goede samenwerking kan de onderlinge verbondenheid en de vreugde om het gemeenschappelijke geloof groeien. Omdat de directe aanleiding van dit schrijven indringende vragen waren met betrekking tot het priesterambt in relatie tot de Eucharistie, hebben we nog maar weinig aandacht besteed aan de plaats van de pastoraal werkers (m/v). Wij herinneren er graag aan dat we aan hun status, statuut en taken in 1999 een eigen beleidsnota hebben gewijd onder de titel: Nederland
Meewerken in het pastoraat
Beleidsnota bij de ‘Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelekengelovigen (10 september 1999)
. De pastoraal werker is een leek die op basis van Doopsel en Vormsel en krachtens een bisschoppelijke zending vanuit zijn/haar deskundigheid en gevoed door zijn/haar spiritualiteit een specifieke bijdrage levert aan de opbouw van de Kerk en haar zending in de samenleving. Wij verwijzen naar de inhoud van deze nota en roepen hier graag onze waardering voor hen in herinnering: “De functie van pastoraal werk(st)er doet de Kerk goed en is van blijvende waarde voor de kerkelijke gemeenschap.”

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam