• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
HOOFDSTUK 5  -  Samen werken aan de uitdagingen waar bisdommen en parochies voor staan

HOOFDSTUK 5 - Samen werken aan de uitdagingen waar bisdommen en parochies voor staan

Welke uitspraken kunnen we doen met betrekking tot de toekomstkansen van de Kerk in Nederland en andere West-Europese landen? Ten diepste mogen we vertrouwen op de belofte die de verrezen Christus deed bij de uitzending van Zijn leerlingen: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt 28,20). Een blik op de lange geschiedenis van de Kerk leert ons bovendien, dat er voortdurend ups en downs zijn geweest. Deze vertrouwenwekkende en relativerende opmerkingen nemen niet onze zorgen weg, die we hebben op korte termijn. Ondanks positieve tekenen zoals een nieuw verlangen naar zingeving en spiritualiteit en de uitstraling van overtuigde en overtuigende christenen, baren culturele verschijnselen als individualisme, materialisme en secularisering ons zorgen. Met vele anderen delen wij de zorg met betrekking tot de kwetsbaarheid van de Kerk. Het is niet gemakkelijk de genoemde kwesties tot een oplossing te brengen; er zijn geen pasklare antwoorden. De oplossingsrichting, die de auteurs van de brochure Kerk & Ambt hebben aangegeven, is onaanvaardbaar. Het is van fundamenteel belang uit te gaan van de beschreven kernwaarden van Eucharistie en kerkelijk ambt. Een uitvoerige behandeling van de concrete uitdagingen in de naaste toekomst waar katholiek Nederland voor staat, overschrijdt het bestek van deze brief. We willen ons hier beperken tot enkele overwegingen met betrekking tot een viertal beleidslijnen, te weten:
  • hernieuwde inzet voor de vitalisering van de parochies,
  • verdieping van het roepingenpastoraat,
  • voortzetting van de herstructurering van de parochies,
  • gezamenlijke inzet voor de toekomst van parochies en diocesen.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam