• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Juist als bijdrage aan een nieuwe eucharistische catechese of, zoals hij het zelf noemt, om een “eucharistische verwondering op te wekken”9 heeft paus Johannes Paulus II in 2003 de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
. Over de Eucharistie in haar verhouding tot de Kerk geschreven. Het kan beschouwd worden als zijn persoonlijk testament, maar meer nog is het rondschrijven een betrouwbare samenvatting van het geloof van de Kerk in het centrale sacrament. Dit sacrament vormt het hart van het christelijk leven, “want in de heilige Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de Kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons Paaslam en het levend brood dat het door zijn Vlees in de heilige Geest tot leven gebrachte en tot leven wekkende leven schenkt aan de mensen. Daarom is de blik van de Kerk voortdurend gericht op de Heer die in het Sacrament van het altaar aanwezig is; daarin ontdekt zij de volledige manifestatie van zijn oneindige liefde” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 1. De Eucharistie is rijk aan betekenis. Zij is dankzegging aan de Vader, maaltijd met Christus en met elkaar, viering in de kracht van de heilige Geest van de eucharistische tegenwoordigheid van Jezus Christus, gedachtenis aan Zijn offer en sacrament van eenheid en liefde. Wellicht kan de diepe betekenis van de Eucharistie pas ten volle begrepen worden in de eucharistische aanbidding. Hierbij verwijlen we in stilte bij het mysterie van Christus’ liefdevolle tegenwoordigheid onder de eucharistische gedaante van brood. Dat de eucharistische aanbidding bron van grote sociale inzet kan zijn wordt bijvoorbeeld duidelijk in het leven van de zusters van Moeder Teresa. Juist in de aanbidding vinden de Missionaries of Charity, zoals de officiële naam van de congregatie luidt, kracht voor hun liefdevolle inzet onder de outcasts in India en vele andere landen. Wij bemerken bovendien dat veel nieuwe katholieke bewegingen grote waarde hechten aan de eucharistische aanbidding voor hun spiritualiteit en hun maatschappelijk engagement. Daarom bevelen wij de parochiegemeenschappen van harte aan, om met volharding te trachten de eucharistische aanbidding in hun liturgisch programma een plaats te geven. Wij herinneren ons de inspirerende en diepzinnige Paus Benedictus XVI - Homilie
Het Lichaam en Bloed van Christus
Afsluitende H. Mis op het Marienfeld - Wereld Jongeren Dag Keulen 2005
(21 augustus 2005)
die paus Benedictus XVI op 21 augustus 2005 hield bij de afsluitende Eucharistieviering op het Marienfeld tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen. Hij verhelderde hierin de samenhang tussen Eucharistie, het proces van persoonlijke en maatschappelijke omvorming, de cultuur van de zondag en een leven als jongere en volwassene vanuit de Eucharistie. Het is de moeite waard deze Paus Benedictus XVI - Homilie
Het Lichaam en Bloed van Christus
Afsluitende H. Mis op het Marienfeld - Wereld Jongeren Dag Keulen 2005
(21 augustus 2005)
te lezen en te overwegen.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam