• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vanaf de hoge Middeleeuwen werd de Rooms- Katholieke Kerk vele eeuwen lang vooral gezien als een instituut, een juridische organisatie, de hiërarchie. Op deze wijze verdedigde zij zich weliswaar tegen aanvallen van buitenaf, het had echter een eenzijdige kerkvisie tot gevolg waarin bijna alle aandacht uitging naar haar buitenkant en structuur. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd in de jaren 1962 tot en met 1965, werd aanvankelijk een ontwerptekst over de Kerk voorgelegd waarin haar buitenkant en structuur nog steeds centraal stonden. Na lange en heftige discussies werden aan het begin van deze ontwerptekst twee hoofdstukken toegevoegd. Eerst een hoofdstuk met als opschrift ‘Het mysterie van de Kerk’ om duidelijk te maken dat de Kerk allereerst een gelóófs-gemeenschap is en pas binnen Gods heilsplan met de mensen begrepen kan worden. Vervolgens een hoofdstuk met het opschrift ‘Het volk van God’ om voorafgaande aan de bespreking van afzonderlijke groepen, ambten en taken éérst de gemeenschappelijke waardigheid en zending van alle gedoopten als leden van het éne Volk van God te benadrukken. Alle gedoopten, jong of oud, man of vrouw, autochtoon of allochtoon, vrijwilliger of randkerkelijk, maken immers deel uit van de ene christelijke geloofsfamilie. Aan de Constitutie over de Kerk 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
is tijdens het Tweede Vaticaans Concilie drie jaar lang gewerkt. Het gemeenschappelijke inzicht in wezen, zending en structuur van de Kerk en de consensus over de formulering ervan groeide slechts geleidelijk. Bij de eindstemming in november 1964 over de slottekst, die uit acht hoofdstukken bestaat, ging echter een overweldigende meerderheid van 2.151 concilievaders met slechts vijf tegenstemmen akkoord met de huidige tekst. Een indrukwekkende overeenstemming dus met betrekking tot de visie op de Kerk. 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
vormt met de vijftien andere documenten van Vaticanum II een waardevol fundament voor de huidige R.-K. Kerk.
Als katholieken mogen we blij zijn met de rijkdommen van Vaticanum II, want zij bieden met de H. Schrift wereldwijd en ook in ons land waardevolle uitgangspunten voor nieuwe uitdagingen en problemen aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Het rapport van de dominicanen besteedt geen aandacht aan de eerste inlas – dat van het hoofdstuk over het mysterie van de Kerk – in de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
. Ook verwerkt het niet of nauwelijks de inhoud van dit eerste hoofdstuk en dat van de hoofdstukken III tot en met VIII in haar studie. Bijna alle aandacht gaat uit naar de Kerk als Volk van God. Dit beeld is weliswaar waardevol, maar moet aangevuld worden met andere beelden en begrippen. Het dominicaanse rapport gaat op selectieve wijze om met Vaticanum II en dat heeft een eenzijdig kerkbeeld tot gevolg.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam