• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het christelijke, het katholieke geloof is een gave en een opgave. Het is een geschenk, omdat het ons als gedoopten levensoriëntatie biedt en het ons mogelijk maakt in vreugde te leven in verbondenheid met God en met medemensen.

Het is een opgave, omdat het ons uitnodigt om Gods liefde voor ons met trouwe wederliefde te beantwoorden en actief mee te werken aan de opbouw van de Kerk en aan een menswaardige samenleving. Zowel de kerkelijke context als de culturele en maatschappelijke context, waarin de wisselwerking tussen de gave en de opgave van het doopsel ons bereikt, is aan verandering onderhevig. Een nieuwe context doet nieuwe vragen rijzen.

Zestien jaar geleden hebben wij vragen die toen leefden besproken in de bisschoppelijke Brief Nederland
In Christus naam
Herderlijk schrijven over woord, sacrament, ambt en wijding (1 januari 1992)
. Dit schrijven is positief ontvangen en vertaald in het Italiaans en het Engels.

In 1999 volgde hierop Nederland
Meewerken in het pastoraat
Beleidsnota bij de ‘Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelekengelovigen (10 september 1999)
.

Deze documenten hebben aan actualiteit en belang nog steeds niet ingeboet en wij bevelen lezing ervan van harte aan! Inmiddels zijn we weer tien jaar verder en dienen zich opnieuw vragen aan, die beantwoord moeten worden. Om die reden publiceren wij nu dit schrijven Kerk, Eucharistie en Priesterschap.

Utrecht, 8 april 2008

Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van Haarlem
Mgr.dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht
Mgr.dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Breda
Mgr.drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch
Mgr.dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Mgr.dr. G.J.N. de Korte, hulpbisschop van Utrecht
Mgr.drs. A.H. van Luyn s.d.b., bisschop van Rotterdam
Mgr.dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem
Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam