• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe ziet de opbouw van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, dat wel de magna charta voor de Kerk vanaf Vaticanum II wordt genoemd, eruit? Na het genoemde eerste en tweede hoofdstuk volgen twee hoofdstukken die de structuur van de Kerk behandelen. Zij bestaat uit ambtsdragers (hoofdstuk III) en leken (hoofdstuk IV). De hoofdstukken V en VI spreken over het doel van de Kerk en de richting die zij opgaat. Alle gedoopten zijn geroepen tot heiligheid, tot evangelische volmaaktheid (hoofdstuk V). Die algemene roeping krijgt in het religieuze leven door de beoefening van de evangelische raden een bijzondere vorm (hoofdstuk VI). De laatste twee hoofdstukken behandelen het eschatologische karakter van de Kerk. Zij is een pelgrimerende gemeenschap, die op weg is naar haar voltooiing aan het einde der tijden (hoofdstuk VII). Waartoe de Kerk als geheel is geroepen, wordt in Maria op personale wijze reeds zichtbaar. Over haar spreekt hoofdstuk VIII, het slothoofdstuk. De 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
bestaat dus uit acht hoofdstukken. Geen enkel hoofdstuk kan gemist worden bij een evenwichtige visie op de Kerk.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam