• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij herhalen wat we geschreven hebben in de brief Nederland
In Christus naam
Herderlijk schrijven over woord, sacrament, ambt en wijding (1 januari 1992)
: “De bisschoppen vinden dat vermeden moet worden dat de kwestie van de toelating van de vrouw tot het priesterschap gebruikt wordt als instrument in een emancipatiestrijd. Zij hopen dat het thema niet de aandacht afleidt van de maatschappelijke en kerkelijke terreinen waar het ontbreekt aan erkenning van de volwaardige plaats van de vrouw en zij wijzen hun geloofsgemeenschap op de noodzaak solidair te zijn met de kerkelijke traditie van zoveel eeuwen en zoveel plaatsen” (blz. 30). Wij bisschoppen houden vast aan de geldende toelatingscriteria. En de afname van het aantal priesters dan? Op het belang van roepingenpastoraat en het creëren van een gunstig klimaat waarin roepingen tot het gewijde ambt kunnen ontluiken en groeien en met vertrouwen beantwoord kunnen worden, komen we in het volgende hoofdstuk terug.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam