• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het thema ‘vrouw en priesterschap’ heeft in de voorbije decennia veel pennen en tongen in beweging gebracht. De R.-K. Kerk verwerpt iedere vorm van discriminatie van de vrouw, maar is er ten diepste van overtuigd dat het priesterschap niet behoort tot het domein van de rechten van de menselijke persoon en in die zin opeisbaar zou zijn. Het behoort tot een andere orde, die van de heilseconomie, en kan slechts vanuit een diep inzicht in de heilseconomie juist verstaan worden. Met betrekking tot het genoemde thema doet de Congregatie voor de Geloofsleer in 1976 in de verklaring Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)
belangrijke uitspraken. Zij concludeert dat de Kerk “zichzelf niet beschouwt als het gezag dat vrouwen toe kan laten tot de priesterwijding”. Als argumenten worden onder meer genoemd: het in het Nieuwe Testament gegeven voorbeeld van Christus die alleen mannen tot apostel koos en de constante praktijk van de Kerk die in navolging van Christus alleen mannen heeft gekozen. De Romeinse verklaring stelt, dat de praxis van Jezus en de oerkerk niet is ingegeven door de socio-culturele context van die tijd en dat zij van normatieve betekenis is voor de latere Kerk. Van groot belang voor het thema vrouw en priesterschap is H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Ordinatio Sacerdotalis
Priesterwijding voorbehouden aan mannen
(22 mei 1994)
, apostolische Brief over de priesterwijding die exclusief aan mannen is voorbehouden, die in 1994 verscheen. Paus Johannes Paulus II besluit dit korte schrijven met: “Teneinde iedere twijfel over een kwestie van groot belang, die de goddelijke constitutie van de Kerk betreft, weg te nemen, verklaar ik op grond van mijn taak om mijn broeders te bevestigen Vgl. Lc. 22, 32 , dat de Kerk op geen enkele manier bevoegd is om aan vrouwen de priesterwijding te verlenen en dat alle gelovigen van de Kerk zich aan dit standpunt dienen te houden als zijnde definitief.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Priesterwijding voorbehouden aan mannen, Ordinatio Sacerdotalis (22 mei 1994), 4

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam