• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij beperken ons hier tot het volgende: In de Latijnse Kerk zijn de bisschops- en priesterwijding verbonden met het charisma van het celibaat. Dat wil zeggen met de plicht, ongehuwd en in volkomen kuisheid te leven. Het gaat om een vrijwillig ongehuwd-zijn “omwille van het Rijk der hemelen” Vgl. Mt. 19, 12 . Het is een bijzonder teken van de navolging van Jezus, die zelf ongehuwd leefde, en een teken van de volkomen beschikbaarheid voor God en de mensen. Het celibaat is eveneens een eschatologisch teken omdat het de overtuiging levend houdt, dat “de wereld die wij zien voorbijgaat” (1 Kor. 7, 31) en het Rijk Gods op komst is. Het is van existentiële betekenis omdat het aan betrokkene als het ware telkens vraagt of het Rijk Gods echt die parel is, waarvoor hij al het andere heeft prijsgegeven Vgl. Mt. 13, 44-46 . Het is voorts een teken van solidariteit, want het celibaat maakt de priester vrij voor de totale dienst aan “de zaak des Heren” (1 Kor. 7, 32). Vaticanum II heeft de celibaatsverplichting voor kandidaten voor het priesterschap opnieuw goedgekeurd en bekrachtigd. Het 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
stelt, dat het celibaat “om meerdere redenen past bij het priesterschap” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 16. Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige priestergebrek een symptoom is van een diepere en bredere crisis, die niet geïsoleerd en apart opgelost kan worden door een uiterlijke verandering van een wet. Het gegeven dat niet alleen de ongehuwde staat, maar ook huwelijk en gezin in een crisis verkeren lijkt onze visie te bevestigen. Een verlevendiging van het geloof van de gedoopten en een intensivering van het zoeken naar het Rijk Gods, dienen bij het gesprek over de ambtsproblematiek op de eerste plaats te komen.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam