• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het document Kerk & Ambt eindigt met ‘criteria waaraan een gemeentevoorganger moet voldoen’ en stelt onder meer: “Voorgangers in lokale vieringen dienen bezielde gelovigen te zijn. Of ze vrouw of man zijn, homo of hetero, gehuwd of ongehuwd zijn, doet niet ter zake. Wat wel ter zake doet, is een aanstekelijke geloofshouding” (blz. 36). Het vervolgt met: “Mocht de bisschop de wijding of inordening weigeren op grond van argumenten die niet het wezen van de Eucharistie raken, zoals de celibaatsverplichting, dan mogen de parochies erop vertrouwen dat zij toch echt en waarachtig Eucharistie vieren wanneer zij biddend brood en wijn delen” (blz. 37). De auteurs benadrukken “dat dit pleidooi is gebaseerd op uitspraken van het [d:4|Tweede Vaticaans Concilie]” (blz. 37). Uit wat in het voorafgaande is gezegd over Kerk, Eucharistie en priesterschap moge duidelijk zijn, dat men zich voor deze vrijzinnige visies beslist niet kan beroepen op theologisch- historische ontwikkelingen of op Vaticanum II. Het pleidooi is in strijd met het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam