• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Tweede Vaticaans Concilie vat de verhouding tussen ambtsdragers en de geloofsgemeenschap bondig samen en leert: “Het gemeenschappelijke priesterschap van de gelovigen en het ambtelijke of hiërarchische priesterschap zijn weliswaar in wezen en niet slechts in graad van elkaar verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen en het ene zowel als het andere heeft op zijn bijzondere wijze aan Christus’ priesterschap deel” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10. Het ritueel waarmee het gewijde ambt wordt overgedragen is de handoplegging en het wijdingsgebed. Door het sacrament van de wWjding komt de ambtsdrager in een bijzondere relatie te staan tot Christus, die hij van nabij wil navolgen, en in een bijzondere relatie tot de kerkgemeenschap, waartoe hij behoort en die hij met toewijding wil dienen. Hij wordt in staat gesteld om zowel Christus als de kerkgemeenschap te representeren. Kerk en theologie gebruiken hiervoor de formulering, dat de ambtsdrager met name bij de bediening van de sacramenten handelt in persona Christi capitis (dat wil zeggen niet op persoonlijke titel, maar in de persoon van Christus, die het hoofd van de Kerk is) en in persona ecclesiae (dat wil zeggen hij representeert de Kerk voor God en voor de wereld). In de reeds genoemde Brief Nederland
In Christus naam
Herderlijk schrijven over woord, sacrament, ambt en wijding (1 januari 1992)
zijn we hier uitvoerig op ingegaan.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam