• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een blik op de H. Schrift kan een en ander verduidelijken. Paulus spreekt over de levensvernieuwende betekenis van het doopsel: “Gij weet toch, dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dóód? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden” (Rom. 6, 3, v). Krachtens het doopsel en het vormsel hebben alle christenen deel aan het profetische, priesterlijke en koninklijke ambt van Jezus Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt in dit verband over het “gemeenschappelijke priesterschap van de gelovigen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10. Alle christenen zijn geroepen bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende kerkgemeenschap en een humane samenleving. Als bisschoppen spreken we graag onze waardering uit voor de grote inzet van de vele vrijwilligers (m/v) in de parochies.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam