• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vele aspecten van het sacrament van de Eucharistie worden in de genoemde H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
op een heldere wijze uiteengezet. Zoals de ondertitel van het rondschrijven reeds aangeeft gaat de bijzondere belangstelling van paus Johannes Paulus II uit naar de onderlinge wisselwerking tussen Eucharistie en Kerk. Het is immers de Kerk die de Eucharistie viert en het is de Eucharistie die de Kerk opbouwt. In dat kader schrijft de paus in het derde hoofdstuk met de titel: ‘De apostoliciteit van de Eucharistie en van de Kerk’ het volgende: “De gemeente die samenkomt voor de viering van de Eucharistie heeft, wil het een echte eucharistische gemeente zijn, absoluut de aanwezigheid van een gewijde priester nodig die haar voorzit. Van de andere kant is de gemeente uit eigen kracht niet in staat een gewijde bedienaar aan te stellen. Deze bedienaar is een gave die de gemeente ontvangt door de apostolische successie die teruggaat tot de apostelen. Het is de bisschop die, door het sacrament van de wijding, een nieuwe priester aanstelt door op hem de macht over te dragen om de Eucharistie te vieren. Daarom kan het eucharistisch mysterie in geen enkele gemeenschap gevierd worden dan door de gewijde priester, hetgeen het [d:77|Vierde Lateraans Concilie] uitdrukkelijk heeft verklaard” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 29. De intrinsieke band tussen enerzijds Eucharistie en priesterschap en anderzijds priesterschap en bisschopsambt geeft te denken. Het impliceert dat iedere Eucharistieviering van een afzonderlijke gemeenschap of parochie krachtens haar wezen altijd gebeurt in gemeenschap met de universele Kerk. Het concrete criterium voor de gemeenschap in de Kerk is de eenheid met de plaatselijke bisschop. De in de Eucharistie reeds geschonken diepe communio tussen bisschop en parochie roept beiden op zich krachtig in te zetten, opdat deze onderlinge verbondenheid ervaarbaar en vruchtbaar kan worden.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam