• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie wil, dat de vredesster opga en staan blijve boven het maatschappelijk leven, werke mede aan een diepgaand herstel van de rechtsorde.
Het rechtsgevoel van tegenwoordig is dikwijls ontaard en ontwricht door de afkondiging en door de praktische toepassingen van een positivisme en een utilitarisme, die gebonden en geboeid zijn aan de dienst van bepaalde groepen, kringen en bewegingen, wier programma's de weg wijzen en bepalen voor wetgeving en rechtspraktijk.
De sanering van deze toestand wordt mogelijk, wanneer opnieuw het besef ontwaakt van een rechtsorde, die berust op de erkenning van God als opperheer en die gevrijwaard is voor ieder ingrijpen van menselijke willekeur; het besef van een orde, die haar beschermende en straffende hand ook uitstrekt over de rechten van de mens, die nooit vergeten mogen worden, en deze beschermt tegen de aanvallen van iedere menselijke macht.
Uit de door God gewilde rechtsorde vloeit voort het onvervreemdbaar recht van den mens op rechtszekerheid, en juist daarmede op een concrete rechtssfeer, die tegen iedere vorm van willekeur uitgaande aanval is beschermd.
De betrekking van mens tot mens, van het individu tot de gemeenschap, tot de overheid en tot de burgerlijke verplichtingen; de betrekking van de gemeenschap en van de overheid tot de afzonderlijke personen moeten op een duidelijke rechtsgrondslag gevestigd en zo nodig door de rechterlijke macht beschermd worden. Dit veronderstelt:
  1. een rechtbank en een rechter, die hun gedragslijnen ontlenen aan een duidelijk geformuleerd en omschreven recht;
  2. duidelijke rechtsnormen, die niet buiten werking gesteld kunnen worden door een wederrechtelijk beroep op een verondersteld volksgevoel of door louter utiliteitsgronden;
  3. erkenning van het beginsel, dat ook de staat en de van hem afhangende ambtenaren en organisaties verplicht zijn tot herstel en intrekking van maatregelen, waardoor de vrijheid, de eigendom, de eer, de vooruitgang en het welzijn van de individuen worden aangetast.

Document

Naam: CON SEMPRE
Kerstboodschap 1942
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1942
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0151, Gooi & Sticht Hilversum
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam