• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wie wil, dat de vredesster opga en staan blijve boven de maatschappij,

 • verwerpe iedere vorm van materialisme, dat in het volk alleen maar een kudde van individuen ziet, die, verdeeld en zonder innerlijke samenhang, beschouwd worden als voorwerpen om over te heersen en naar willekeur te behandelen;
 • hij trachte de maatschappij op te vatten als een innerlijke eenheid, die gegroeid en gerijpt is onder de leiding van de Voorzienigheid, een eenheid, die in de haar toegewezen ruimte en volgens haar bijzondere eigenschappen door middel van de samenwerking der verschillende groepen en beroepen streeft naar de eeuwige en altijd nieuwe doeleinden van cultuur en godsdienst;
 • hij verdedige de onontbindbaarheid van het huwelijk;
 • hij geve aan het gezin, de onvervangbare deel van het volk, ruimte, licht en adem, opdat het zich kunne wijden aan zijn zending - nieuw leven voort te planten en de kinderen op te voeden in een geest, die beantwoordt aan eigen ware godsdienstige overtuigingen;
 • hij beware, versterke of herstelle naar vermogen de eigen eenheid van het gezin in economisch, geestelijk, zedelijk en juridisch opzicht;
 • hij zorge, dat de stoffelijke en geestelijke voordelen van het gezinsleven ook gedeeld worden door het huispersoneel;
 • hij streve er naar, aan ieder gezin een eigen haard te verschaffen, waar een stoffelijk en zedelijk gezond gezinsleven zich in zijn krant en waarde kan vertonen;
 • hij zorge, dat de plaatsen waar men arbeidt en de woonplaatsen niet zo ver van elkander liggen, dat het gezinshoofd en de opvoeder van de kinderen als het ware een vreemdeling wordt in zijn eigen huis;
 • hij zorge bovenal, dat tussen de openbare scholen en het gezin weer die band van vertrouwen en wederzijdse hulp ontsta, die in vroeger tijden zulke weldadige vruchten heeft doen rijpen, en die tegenwoordig vervangen is door wantrouwen op plaatsen waar de school onder de invloed of de overheersing van de materialistische geest vergiftigt en verwoest, wat de ouders in de ziel van hun kinderen hadden ingebracht.

Document

Naam: CON SEMPRE
Kerstboodschap 1942
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1942
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0151, Gooi & Sticht Hilversum
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam