• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De rede, verlicht door het geloof, wijst aan de afzonderlijke personen en aan de bijzondere gemeenschappen een vaste en eervolle plaats aan in de organisatie van de maatschappij; zij weet - om slechts van de belangrijkste punten te spreken - dat heel de werkzaamheid van de staat, de politieke zowel als de economische, dient voor de duurzame verwezenlijking van het algemeen welzijn, d.w.z. van die uiterlijke voorwaarden, die het geheel van de burgers nodig heeft voor de ontwikkeling van hun eigenschappen en hun werkzaamheden, van hun stoffelijk, intellectueel en godsdienstig leven; in zoverre nl. van den ene kant de krachten en werkvermogens van het gezin en van andere organismen, die recht hebben op een natuurlijke voorrang, niet toereikend zijn, en van de andere kant door de heilswil van God niet in de Kerk een andere universele gemeenschap is aangewezen ten dienste van de menselijke persoonlijkheid en ter verwezenlijking van deze godsdienstige doeleinden.

Wie wil, dat de vredesster opga en staan blijve boven de maatschappij, werke van zijn kant er aan mede aan de menselijke persoonlijkheid de waardigheid te hergeven, die haar door God van den beginne is;
 • hij verzette zich tegen het overdreven samendwingen der mensen tot één groep, als vormden zij een massa zonder ziel;
 • hij verzette zich
  • tegen hun gemis aan zelfstandigheid op economisch, sociaal, politiek en moreel gebied;
  • tegen hun gebrek aan degelijke beginselen en sterke overtuigingen;
  • tegen hun teveel aan prikkelingen voor instinct en gevoel en tegen hun wispelturigheid;
 • hij bevordere met alle geoorloofde middelen op alle gebieden van het leven maatschappelijke vormen, waarbij een volle persoonlijke verantwoordelijkheid mogelijk gemaakt en gewaarborgd wordt, zowel ten opzichte van de orde van de aardse dingen als van die van de eeuwige dingen;
 • hij trede op voor de eerbiediging en de praktische doorvoering van de volgende fundamentele rechten van de persoonlijkheid:
  • het recht om zijn lichamelijk, intellectueel en moreel leven in stand te houden en te ontwikkelen, en in het bijzonder het recht op een godsdienstige vorming en opvoeding;
  • het recht op de private en publieke uitoefening van de godsdienst met inbegrip van de godsdienstig-carititieve werkzaamheid;
  • het recht - in beginsel - op het huwelijk en op het bereiken van het doel daarvan,
  • het recht op echtelijke en huiselijke samenleving;
  • het recht tot arbeid als onmisbaar middel tot behoud van het gezinsleven;
  • het recht op vrije keuze van en levensstaat, dus ook van den priesterlijke en religieuze staat;
  • het recht op een gebruik van de stoffelijke goederen, dat bewust is van zijn verplichtingen en van de beperkingen, die het maatschappelijk leven vordert.

Document

Naam: CON SEMPRE
Kerstboodschap 1942
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1942
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0151, Gooi & Sticht Hilversum
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam