• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is geen vrede zonder dat er gepassioneerde liefde is voor de vrede. Er is geen vrede zonder een voortdurende drijfveer om de vrede te bereiken.

Vrede wacht op zijn profeten. Samen hebben we ons gelaafd aan de visies op de vrede: ze geven energie voor een nieuwe taal van vrede, voor nieuwe handreikingen voor vrede, handreikingen die de fatale ketenen van onderscheid, die de geschiedenis ons meegeeft of opgeroepen worden door moderne ideologiën, zullen neerslaan.

Vrede wacht op haar bouwers. Laat ons de hand uitstrekken naar onze broeders en zusters, om hen aan te moedigen om de vrede te bouwen op de vier pilaren van waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 45

Vrede is een werkplaats, open voor iedereen en niet alleen voor specialisten, denkers en degenen die strategiën uitzetten. Vrede is een universele verantwoordelijkheid: het komt tot stand door duizenden kleine daden in het dagelijks leven. Door haar dagelijks te leven met anderen, kiezen mensen vóór of tegen de vrede. We vertrouwen de zaak van de vrede vooral toe aan de jongeren. Moge de jong mensen helpen om ons te bevrijden van de historie van verkeerde paden, waarlangs de mensheid schreed.
Vrede is de handen van niet alleen individuen, maar ook van naties. Het zijn de naties die de eer hebben om de basis te leggen voor vredesactiviteiten gebaseerd op de overtuiging van de heiligheid van de menselijke waardigheid en de erkenning van de onbetwistbare gelijkheid van mensen onderling. We nodigen de leiders van de naties en de leiders van internationale organisaties ernstig uit rusteloos te zijn in het tot stand brengen van structuren van dialoog op elke plaats waar de vrede in gevaar is of al reeds aangetast is. We bieden onze steun aan in hun soms uitputtende pogingen om de vrede te behouden of te herstellen. We hernieuwen onze steun aan de Verenigde Naties, dat zij ten volle moge beantwoorden aan het grote belang van haar universele missie van de vrede.

Document

Naam: TOT DE VERTEGENWOORDIGERS VAN CHRISTELIJKE KERKEN EN KERKELIJKE GEMEENSCHAPPEN EN VAN DE WERELDRELIGIES VOOR DE WERELDGEBEDSDAG VOOR DE VREDE
Basilica van Sint Franciscus van Assisi - Interreligieuze gebedsdag Assisi 1986
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 27 oktober 1986
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam