• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Doch het zou niet voldoende zijn, als het artsenrecht alleen bepaalde, wat de dokter mag doen; het moet ook aangeven, wat hij moet doen. Met andere woorden overal waar men iets heeft toegestaan, moet ook een verplichting uitgedrukt worden. Dit zou moeten gelden zowel voor de dokter van de eigen partij als voor die van de vijand en ook voor de dokter uit een neutraal land, die door een van de oorlogvoerende mogendheden in dienst is genomen. Deze verplichting voor de geneesheren veronderstelt een tweede plicht, die de regeringen en legerbevelhebbers aangaat en die hun van de ene kant verbiedt, de geneesheer in de uitoefening van zijn beroep te hinderen en hen van de andere kant verplicht hem naar vermogen te steunen door hem het nodige personeel toe te staan en het vereiste materiaal tot zijn beschikking te stellen. Deze eisen kunnen echter dan alleen verplichtende normen van internationaal recht worden, als de dokter zelf gedurende de tijd van het conflict zich van alle politieke of militaire actie onthoudt en daartoe ook door geen van beide partijen wordt aangezet.

Document

Naam: ARRIVéS AU TERME
Tot de deelnemers aan het 16e congres van het Internationaal Bureau van Onderzoek omtrent de militaire geneeskunde
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 19 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 104-125
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam