• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het dienstwerk van de vergeving van de zonden zal Jezus toevertrouwen aan de apostelen (en hun opvolgers), wanneer Hij na de verrijzenis aan hen verschijnt: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven" (Joh. 20, 22). Als de Mensenzoon, die dezelfde Persoon is als de Zoon van God, vergeeft Jezus de zonden in zijn eigen naam. Die macht is Hem door de Vader gegeven in de schoot van de Drie-eenheid en krachtens de hypostatische vereniging. Als mens die in zijn menselijke natuur lijdt en sterft voor ons heil, boet Jezus onze zonden uit en Hij verkrijgt voor ons de vergeving van de Drie-ene God. Als Mensenzoon, die in zijn messiaanse zending zijn heilsdaad moet voortzetten tot aan de voleinding der tijden, schenkt Jezus aan de apostelen de macht om de zonden te vergeven - en aldus ook aan de mensen de gave om door het geloof te leven met de eeuwige wil van de Vader, die "rijk is aan erbarming" (Ef. 2, 4).

Onze hoop op zaligheid rust op die oneindige barmhartigheid van de Vader, op het offer van Christus, Zoon van God en Mensenzoon die voor ons is gestorven, en op het werk van de Heilige Geest, dat door het dienstwerk van de Kerk voortdurend "de vergeving van de zonden" bewerkt Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld, Dominum et vivificantem (18 mei 1986).

Document

Naam: JEZUS CHRISTUS HEEFT MACHT OM DE ZONDEN TE VERGEVEN
41e catechese in deze reeks
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 1987
Copyrights: © 1992, Centrum voor Katholiek Vormingswerk, Lanklaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam