• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vrijheid is niet alleen een gave maar ook een oproep tot persoonlijke verantwoordelijkheid. De Amerikanen weten het uit ervaring – elke stad van dit land bezit monumenten die eer betuigen aan degenen die hun leven geofferd hebben voor de verdediging van de vrijheid, zij het op eigen bodem of elders. De verdediging van de vrijheid is een oproep om deugd, zelfdiscipline en offerbereidheid te cultiveren en zin voor verantwoordelijkheid ten overstaan van de minst begunstigden. Het vereist daarenboven de moed om zich te engageren in het burgerleven, zijn geloofsovertuiging en diepste waarden in een redelijk publiek debat ter sprake te brengen. In één woord, vrijheid is altijd nieuw. Zij is een uitdaging voor elke generatie en moet altijd aangepakt worden ten voordele van het goede Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 24. Weinigen hebben dat zo duidelijk begrepen als paus Johannes Paulus II, zaliger. In zijn overwegingen over de geestelijke overwinning van de vrijheid op het totalitarisme in zijn geboorteland Polen en in Oost-Europa, herinnerde hij ons eraan dat de geschiedenis bij talrijke gelegenheden beklemtoont dat “in een wereld zonder waarheid, de vrijheid haar ware fundament verliest” en een democratie zonder waarden zijn ziel kan verliezen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 46. Deze profetische woorden zijn in zekere zin een echo van de overtuiging van president Washington in zijn afscheidsrede, dat godsdienst en moraal een “onmisbare steun” zijn voor politieke welvaart.

Document

Naam: "GELOOF GEEFT EEN ANDER ZICHT OP ALLE DINGEN"
Dankwoord op het welkomstwoord van President Bush bij de ontvangst op het Witte Huis, Washington
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 april 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: Zr. Lucienne Gooris
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam