• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de Kerk van de Oudheid was het gebruikelijk dat de bisschop of de priester de gelovigen na de preek toeriep: “Conversi ad Dominum” - keert u naar de Heer. Dat betekende in eerste instantie dat zij zich naar het Oosten keerden, in de richting van de opgaande zon als teken voor de terugkerende Christus, die wij in de viering van de Eucharistie tegemoet gaan. Waar dit om een of andere reden niet mogelijk was, keerden zij zich in ieder geval naar de Christusafbeelding in de Apsis of naar het kruis, om zich zo innerlijk op te stellen in de richting van de Heer. Want uiteindelijk ging het om dit innerlijke: om de Conversio, de wending van onze ziel naar Jezus Christus en zo naar de levende God, naar het ware Licht. Daar hing dan die andere roep mee samen, die ook tegenwoordig nog vóór het Hooggebed uitgaat naar de gelovigen: “Sursum corda” - het hart omhoog, weg van alle verkeerde wegen in onze zorgen, in onze begeerten, in onze angsten, in onze gedachteloosheid - het hart, uw binnenste, verheft het!

In beide toeroepen worden wij als het ware opgeroepen ons onze Doop te herinneren: Conversi ad Dominum - steeds weer moeten wij ons afwenden van de verkeerde richtingen waarin wij zo dikwijls met ons denken en handelen gaan. Steeds opnieuw moeten wij ons keren naar Hem die Weg, Waarheid en Leven is. Steeds opnieuw moeten wij bekeerde mensen worden, die zich met heel hun leven naar de Heer gekeerd hebben. En steeds opnieuw moeten wij ons hart uit de zwaartekracht laten halen, die het naar beneden trekt, en het van binnen omhoog heffen: de Waarheid en de Liefde binnen.

In dit uur danken wij de Heer, dat Hij door de kracht van zijn Woord en van de heilige Sacramenten ons in deze richting keert en ons hart omhoog trekt. En wij bidden Hem: Ja, Heer, laat ons “paasmensen” worden, Red.: “österliche”, naar het Oosten gekeerde mensen, mensen van het Licht, vervuld van het vuur van uw liefde.

Amen.

Document

Naam: "KEERT U NAAR DE HEER"
Tijdens de Paaswake in de St. Pietersbasiliek
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 maart 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit het Duits, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 29 augustus 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam