• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gebed van de geroepenen.

In de postsynodale Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
benadrukte ik dat een "onontkoombare eis van de herderlijke liefde voor de eigen kerk en voor haar toekomstig dienstwerk de zorg is die de priester moet hebben om iemand te vinden die hem, om zo te zeggen, zal vervangen in het priesterschap" . H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 74 Hoewel het bekend is dat God roept wie Hij wil Vgl. Mc. 3, 13 moet het niettemin de zorg van elke bedienaar van Christus zijn om met aanhoudendheid te bidden om roepingen. Niemand beter dan hij is in staat de noodzaak van een generatieve wisseling te begrijpen die edelmoedige en heilige personen waarborgen voor de verkondiging van het Evangelie en de bediening van de Sacramenten.

Precies vanuit deze verwachting is het noodzakelijker dan ooit "standvastig trouw te blijven aan de Heer en aan de persoonlijke roeping en zending" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 63. De kracht van het getuigenis van hen die geroepen zijn en hun bekwaamheid er anderen in te betrekken en elk van hen te inspireren zijn of haar leven toe te vertrouwen aan Christus hangt af van hun eigen heiligheid. Dit is de weg om de vermindering van roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven die de continuïteit van de vele apostolische werken, speciaal in de missielanden, te keren.

Ook is het gebed van hen die geroepen zijn - priesters en gewijde personen - van bijzondere waarde, daar het onderdeel is van het priesterlijk gebed van Christus. Door hen bidt Hij tot de Vader dat Hij hen, die in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn, heiligt en in Zijn Liefde bewaart.

Moge de Heilige Geest de gehele Kerk tot een volk van bidders maken die hun stem omhoog heffen naar de hemelse Vader, om heilige roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven af te smeken. Laten we bidden dat allen die gekozen en geroepen zijn door de Heer gelovige en blijde getuigen mogen zijn van het Evangelie, waaraan zij hun leven gewijd hebben.

Document

Naam: ROEPINGENZONDAG 2004
4e Zondag na Pasen - 2 mei 2004
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 november 2003
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam