• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu zou ik nog kort willen stilstaan bij het lijden, want - zo schreef ik in de Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Spe Salvi
Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop
(30 november 2007)
- “de mate aan menselijkheid wordt wezenlijk bepaald in verhouding tot het lijden en met de lijdende. Dat geldt zowel voor de afzonderlijke persoon als voor de samenleving.” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 38. Pasen, waar de Veertigdagentijd op gericht staat, is het mysterie dat zin geeft aan het menselijk lijden, vanuit het mede-lijden van God, dat zich heeft verwezenlijkt in Jezus Christus. Aangezien de weg van de Veertigdagentijd geheel omstraald wordt door het licht van Pasen, doet hij ons dan ook herbeleven wat zich in het godmenselijk hart van Christus afspeelde toen Hij voor de laatste keer naar Jeruzalem optrok, om zichzelf als zoenoffer aan te bieden Vgl. Jes. 53, 10 .

Het lijden en de dood kwamen als duisternis op Hem af met elke stap dat Hij dichter bij het Kruis kwam, maar levendig werd ook de vlam van de liefde. Het lijden van Christus is inderdaad geheel doortrokken van het licht van de liefde Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 38: de liefde van de Vader die het de Zoon mogelijk maakt in vertrouwen zijn “doopsel” tegemoet te gaan, zoals Hij zelf het hoogtepunt van zijn zending definieert (Lc. 12, 50). Dat doopsel van pijn en liefde heeft Jezus voor ons ondergaan, voor heel de mensheid. Hij heeft geleden voor de waarheid en de gerechtigheid, en in de geschiedenis van de mensen het evangelie van het lijden ingebracht, dat het andere gezicht is van het evangelie van de liefde. God kan niet lijden, maar kan en wil mee-lijden. Vanuit het lijden van Christus kan in elk menselijk lijden de con-solatio, “de troost van de meelijdende liefde van God en daarmee de ster van de hoop opgaan” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 39.

Document

Naam: NIET DE AANWEZIGHEID VAN GOD VERVREEMDT DE MENS, MAAR ZIJN AFWEZIGHEID
Statiemis, waaronder zegening en oplegging van de as, op Aswoensdag in de Santa Sabina op de Aventijn (Rome)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 februari 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam