• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De evangelisatie brengt ook de oprechte dialoog met zich mee, die de redenen en de gevoelens van anderen tracht te begrijpen. Men krijgt immers geen toegang tot het menselijk hart zonder belangeloosheid, liefde en dialoog, zodat het verkondigde woord niet alleen maar wordt uitgesproken, maar ook op passende wijze het hart van de ontvangers bereikt. Dat vereist dat men rekening houdt met de hoop en het lijden, de concrete situatie van hen tot wie men zich richt. Bovendien openen de mensen van goede wil juist door de dialoog vrijelijker hun hart en delen oprecht hun geestelijke en godsdienstige gevoelens. Dit delen, een kenmerk van ware vriendschap, is een kostbare gelegenheid voor het christelijke getuigenis en de christelijke verkondiging.

Zoals op ieder terrein van de menselijke activiteit kan ook in de dialoog wat de godsdienst betreft, de zonde binnensluipen. Het kan soms gebeuren dat deze dialoog niet wordt geleid door het natuurlijke doel ervan, maar plaats maakt voor bedrog, egoïstische interesses of arrogantie en zo het respect mist voor de waardigheid en de godsdienstvrijheid van de gesprekspartners. Daarom “verbiedt de Kerk streng iemand tot het aannemen van het geloof te dwingen of door kwalijke praktijken ertoe te leiden of te lokken, zoals zij ook met kracht opkomt voor het recht, dat niemand door bedenkelijke kwellingen van het geloof wordt afgehouden”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 13

De oorspronkelijke beweegreden van de evangelisatie is de liefde van Christus voor het eeuwig heil van de mensen. De authentieke evangelisatoren wensen slechts om niet te geven wat zij zelf om niet hebben ontvangen: “Van het eerste begin van de Kerk af hebben de leerlingen van Christus zich ingespannen om de mensen te brengen tot de belijdenis van Christus de Heer, niet echter door daden van dwang of met kunstgrepen die het Evangelie onwaardig zijn, maar bovenal door de kracht van het woord van God”. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 11 De zending van de apostelen en de voortzetting daarvan in de zending van de oude Kerk blijft het fundamentele voorbeeld van evangelisatie voor alle tijden: een zending die vaak wordt gekenmerkt door het martelaarschap, zoals ook de geschiedenis van de net voorbije eeuw laat zien. Juist het martelaarschap schenkt geloofwaardigheid aan de getuigen, die geen macht of gewin zoeken, maar hun eigen leven voor Christus geven. Zij laten de wereld de kracht zien die weerloos is en vol liefde voor de mensen en die wordt geschonken aan wie Christus volgt tot de totale gave van zijn bestaan. Zo hebben de christenen vanaf de dageraad van het christendom tot aan onze dagen toe vervolgingen ondergaan omwille van het evangelie, zoals Jezus had voorspeld: “Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen” (Joh. 15, 20).

Document

Naam: DOCTRINAIRE NOTITIE OVER ENIGE ASPECTEN VAN DE EVANGELISERING
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 3 december 2007
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam