• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat dit betreft, vergist degene zich die in het zoeken naar de waarheid alleen maar vertrouwen denkt te hebben in eigen krachten zonder de behoefte te erkennen die ieder heeft aan de hulp van anderen. De mens “bevindt zich vanaf zijn geboorte ingevoegd in verschillende tradities, waarvan hij niet alleen de taal en de culturele vorming ontvangt, maar ook een veelvoud aan waarheden, waaraan hij bijna instinctief geloof. (...) In het leven van de mens zijn de simpelweg geloofde waarheden veel talrijker dan die welke hij door persoonlijk onderzoek verwerft”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 31 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 1 De noodzaak zich te verlaten op de kennis die door de eigen cultuur wordt doorgegeven of wordt verworven via anderen, verrijkt de mens zowel met waarheden die hij niet alleen kon verkrijgen, als met intermenselijke en maatschappelijke relaties die hij ontwikkelt. Het geestelijk individualisme isoleert daarentegen de persoon door hem te beletten zich met vertrouwen te openen voor de ander - en daardoor in overvloed de goederen te ontvangen en te geven die zijn vrijheid voeden - en door ook het recht in gevaar te brengen eigen overtuigingen en meningen maatschappelijk te uiten. Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948), 18-19. Dit recht is ook erkend en bevestigd in deze “Universele verklaring”

De waarheid, die in staat is de zin van het eigen leven de verlichten en het te leiden, bereikt men ook in het bijzonder door zich vol vertrouwen te verlaten op hen die de zekerheid en de authenticiteit van de waarheid zelf kunnen waarborgen: “Het vermogen en de beslissing om zichzelf en zijn leven aan een andere mens toe te vertrouwen horen zeker tot de antropologisch belangrijkste en meest expressieve akten”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 33 Het aanvaarden van de openbaring, dat in het geloof wordt verwerkelijkt, valt onder de dynamiek van het zoeken naar de waarheid, ook al gebeurt het op een dieper niveau: “Aan de openbarende God moet de mens ‘de gehoorzaamheid van het geloof’ (Rom. 16, 26) Vgl. Rom. 1, 5 Vgl. 2 Kor. 10, 3-6 betonen, waarmee hij zich vrijelijk geheel aan God toevertrouwt, “door ‘volledige onderdanigheid van verstand en wil jegens de openbarende God’ te bewijzen en vrijwillig in te stemmen met de door God geschonken openbaring”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 5 Na de plicht en het recht van iedere mens om de waarheid te zoeken op het gebied van de godsdienst te hebben bevestigt voegt het Tweede Vaticaans Concilie hieraan toe: “De waarheid moet echter worden gezocht op een wijze die is aangepast aan de waardigheid van de menselijke persoon en aan zijn sociale natuur, namelijk in vrij onderzoek, met behulp van leergezag of onderricht, van gedachtewisseling en dialoog waardoor de een aan de ander de waarheid uiteenzet die hij heeft gevonden of meent te hebben gevonden”. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 3 In ieder geval ”legt de waarheid zich op geen enkele andere wijze op dan door de kracht van de waarheid zelf”. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 1 Daarom is het eerlijk aanzetten van het verstand en de vrijheid tot de ontmoeting met Christus en zijn Evangelie geen onrechtmatige inmenging ten opzichte van die persoon, maar een gewettigd aanbod en een dienst die de betrekkingen tussen de mensen vruchtbaarder kan maken.

Document

Naam: DOCTRINAIRE NOTITIE OVER ENIGE ASPECTEN VAN DE EVANGELISERING
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 3 december 2007
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam