• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Latijn liturgische taal
Het behaagt Ons voor sommige punten apart de aandacht te vragen. Het verheugt Ons ten zeerste dat bij U in de plechtige heilige liturgie de Latijnse taal volgens de regels en de voorschriften in ere wordt gehouden en wordt beschermd: daar zij immers, naast de eer die haar ongetwijfeld toekomt, onafscheidelijk met de gewijde muziek van de Romeinse Kerk verbonden is, is zij een duidelijk en prachtig teken van eenheid. Deze eerbiedwaardige en verheven taal, die voor de zonen van de Kerk de moedertaal is en die door haar karakter overeenstemt met het muzikale ritme, is ernstig en welluidend; door haar onveranderlijkheid is zij de taal voor de schatten van de geloofswaarheid en de godsdienst, door haar gezag is zij de taal van de liturgie: aldus dient zij op meer dan één titel een voorname plaats in te nemen. Het liturgisch onderricht dat steeds beter wordt medegedeeld en de steeds sterker wordende gewoonte van de gelovigen om kerkboeken te gebruiken waarin zij de heilige handelingen op begrijpelijke en devote wijze kunnen volgen, zijn er de oorzaak van, dat de betekenis van de openbare gebeden zelfs voor eenvoudige mensen duidelijk wordt; daarom dan ook verwerft de liturgische vooruitgang, volgens de juiste methode naar voren gebracht, de oprechte sympatie.

Document

Naam: IUCUNDA LAUDATIO
Over de Pauselijke Kerkmuziekschool
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 8 december 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 7, 153-156
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam