• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Haar is inderdaad een geestelijk erfgoed toevertrouwd dat dient behouden en vermeerderd te worden en dat door iedereen in de Kerk beschouwd wordt als van onschatbaar en waardevol belang. Zij heeft dit voortreffelijk doel voor ogen, wanneer zij zich inspant om in de geest van de liturgie de leerlingen in de gewijde muziek te vormen, die eens door hun raad en daad bij de leiding van de goddelijke eredienst een voorname rol zullen vervullen. Krachtens de haar gegeven opdracht en door de methode waarmee het onderwijs gegeven wordt, bewaart zij ongeschonden de geschriften van de muziek der Romeinse liturgie, zij levert ze onveranderd over, bestudeert ze ijverig en onderwijst ze zonder voorbehoud. Ofschoon de taak, die aan deze School is toevertrouwd, nog uitgebreider is, heeft zij toch terecht een zeer belangrijke plaats toegekend aan die wonderbare en harmonisch klinkende koorzang van het volk Gods, die vanwege haar organisator, de H. Gregorius de Grote, het gregoriaans wordt genoemd en die door de H. Pius X de grondslag is geworden van de gewijde muziek; maar met niet minder bedrevenheid en ervaring richt zij de aandacht van haar studenten op de polyfonie, die in de XVe en XVIe eeuw haar hoogtepunt heeft bereikt, op het meerstemmige gezang dat in onze tijd meer gebruikelijk is en op de wetenschap en de kunst van het orgelspel.

Document

Naam: IUCUNDA LAUDATIO
Over de Pauselijke Kerkmuziekschool
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 8 december 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 7, 153-156
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam