• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In april 2008 was de 'basilica minor' van het heiligdom Maria van Sheshan in restauratie.Dierbare Herders en alle gelovigen, de 24ste mei, de dag die is gewijd aan de liturgische gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Hulp van de Christenen - die met zoveel devotie wordt vereerd in het Mariaheiligdom van Sheshan in Shanghai - zou in de toekomst de gelegenheid kunnen zijn voor de katholieken uit heel de wereld om zich in gebed te verenigen met de Kerk die in China is.

Het is mijn wens dat die datum voor U een dag van gebed wordt voor de Kerk in China. Ik spoor u aan hem te vieren door uw communio van geloof in Jezus Christus en van trouw aan de Paus te vernieuwen en door te bidden dat de eenheid onder u steeds dieper en zichtbaarder wordt. Ik herinner u bovendien aan het liefdesgebod dat Jezus ons heeft gegeven, om onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden die ons vervolgen, evenals aan de uitnodiging van de Apostel Paulus: "Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 1-4).

Op dezelfde dag zullen de katholieken in de hele wereld - vooral degenen die van Chinese oorsprong zijn - hun broederlijke solidariteit en zorg om u laten blijken, door de Heer van de geschiedenis te vragen om de gave van de volharding in het getuigenis, in de zekerheid dat uw lijden in het verleden en heden om de heilige Naam van Jezus en om uw onwankelbare trouw aan zijn Plaatsbekleder op aarde beloond zullen worden, ook al kan soms alles een droevige mislukking lijken.

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKE KERK IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 15 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam