• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vervolgens zou ik een speciale gedachte en uitnodiging willen richten tot de priesters - in het bijzonder aan hen die in laatste jaren zijn gewijd -, die met zoveel edelmoedigheid begonnen zijn aan de lange weg van het pastorale dienstwerk. Mij lijkt dat de huidige kerkelijke en sociaalpolitieke situatie het tot een steeds dringender vereiste maakt om licht en kracht te putten uit de bronnen van de priesterlijke spiritualiteit, die bestaan uit de liefde van God, de onvoorwaardelijke navolging van Christus, de hartstocht voor de verkondiging van het Evangelie, de trouw aan de Kerk en de edelmoedige dienst aan de naaste. Paus Benedictus XVI, Toespraak, In de Sala Clementina, Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het naderende Kerstfeest 2006 (22 dec 2006), 10. Voor een bezinning op de leer en de spiritualiteit van het priesterschap en op de genadegave van het celibaat verwijs ik naar deze toespraak Hoe zou men hier, als een bemoediging voor allen, niet aan de stralende gestalten van Bisschoppen en priesters herinneren die in de moeilijke jaren van het recente verleden hebben getuigd van een niet stuk te krijgen liefde voor de Kerk, tot zelfs aan de gave van het eigen leven voor haar en voor Christus toe?

Veelgeliefde priesters! U, die "de last en de hitte van de dag" draagt (Mt. 20, 12), U, die de hand aan de ploeg hebt geslagen en niet omziet naar wat achter u ligt (vgl. Lc. 9, 62): denkt aan die plaatsen waar de gelovigen gespannen uitzien naar een priester, waar ze al jaren lang het gemis ervan voelen en niet ophouden te verlangen naar zijn aanwezigheid. Ik weet goed dat er onder u medebroeders zijn die moeilijke tijden en situaties hebben moeten meemaken, waarbij zij posities ingenomen hebben die u vanuit een kerkelijk gezichtspunt niet altijd hebt kunnen delen, en die ondanks alles verlangen terug te keren tot de volle communio met de Kerk. In de geest van die diepe verzoening waartoe mijn vereerde Voorganger bij herhaling de Kerk in China heeft uitgenodigd , richt ik mij tot de Bisschoppen die in communio zijn met de Opvolger van Petrus, opdat zij met een vaderlijk hart geval voor geval beoordelen en een rechtvaardig antwoord geven op een dergelijk verlangen, indien noodzakelijk met een beroep op de Apostolische Stoel. En als een teken van deze gewenste verzoening, denk ik dat er geen betekenisvoller gebaar bestaat dan die van de gemeenschappelijke hernieuwing - bij gelegenheid van de dag van de priesters op Witte Donderdag - van de geloofsbelijdenis, als getuigenis van de bereikte volledige communio, tot stichting van het heilig Volk van God dat aan uw pastorale zorg werd toevertrouwd, en tot lof van de allerheiligste Drie-eenheid.

Vervolgens ben ik mij ervan bewust dat ook in China, zoals in de rest van de Kerk, de noodzaak opkomt van een adequate permanente vorming van de geestelijkheid. Vandaar de uitnodiging, gericht aan u, Bisschoppen, als de verantwoordelijken van de kerkelijke gemeenschappen, om speciaal te denken aan de jonge geestelijke die steeds meer blootgesteld wordt aan nieuwe pastorale uitdagingen, verbonden met de eisen van de taak om een zo ingewikkelde samenleving als de huidige Chinese samenleving te evangeliseren. Daar herinnerde ons paus Johannes Paulus II aan: de permanente vorming van de priesters "is een eis die intrinsiek is aan de gave en het sacramentele ambt dat is ontvangen en blijkt in elke tijd weer noodzakelijk. Maar vandaag de dag is zij bijzonder dringend, niet alleen omdat de sociale en culturele omstandigheden van de mensen en de volkeren te midden van wie het priesterlijk ambt wordt uitgeoefend, maar ook vanwege die 'nieuwe evangelisatie' die de essentiële en niet uit te stellen taak vormt van de Kerk aan het einde van het tweede millennium. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 70

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKE KERK IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 15 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam