• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige Paulinus schreef geen theologische traktaten, maar zijn gedichten en zijn dikke bundel brieven zijn rijk aan doorleefde theologie, doorweven met het Woord van God, dat als licht voor het leven aanhoudend wordt doorzocht. In het bijzonder komt daaruit de betekenis van de Kerk als mysterie van de eenheid naar voren. De communio of gemeenschap werd door hem vooral beleefd door middel van een opvallende beoefening van de geestelijke vriendschap. Hierin was Paulinus een ware leermeester, door van zijn leven een kruispunt te maken van uitverkoren geesten: van Martinus van Tours tot Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Hieronymus (1) - zijn leven
(7 november 2007)
, van Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Ambrosius van Milaan
(24 oktober 2007)
tot Augustinus, van Delphinus van Bordeaux tot Niceta van Remesiana, van Vittricius van Rouen tot Rufinus van Aquileia, van Pammachius tot Sulpicius Severus, en tot nog vele andere bekenden en minder bekenden.

In dit klimaat ontstaan de intense bladzijden die hij aan Augustinus heeft geschreven. Behalve de inhoud van de afzonderlijke brieven maakt ook de warmte indruk waarmee de Heilige van Nola de vriendschap zelf bezingt, als uitdrukking van het ene door de Heilige Geest bezielde lichaam van Christus. Ziehier een betekenisvolle passage, aan het begin van de briefwisseling tussen de twee vrienden: "Het is niet zo verwonderlijk dat wij, ook al zijn we ver van elkaar, toch bij elkaar aanwezig zijn en dat wij, zonder elkaar gekend te hebben, elkaar toch kennen, want we zijn ledematen van één en hetzelfde Lichaam, hebben één en hetzelfde Hoofd, worden overspoeld door één en dezelfde Genade, leven van één en hetzelfde Brood, bewandelen één en dezelfde Weg, bewonen één en hetzelfde Huis" H. Paulinus van Nola, Brieven, Epistolae. 6. 2.

Zoals u ziet, een prachtige beschrijving van wat het betekent christenen te zijn, Lichaam van Christus te zijn, in de communio of gemeenschap van de Kerk te leven. De theologie van onze tijd heeft juist in dit begrip van de "communio" de sleutel gevonden waarmee het mysterie van de Kerk benaderd kan worden. Het getuigenis van Paulinus van Nola helpt ons om de Kerk, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons haar voorhoudt, ook daadwerkelijk te beleven als sacrament van de innige eenheid met God en zo van de eenheid van ons allen en uiteindelijk van heel het menselijk geslacht Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1. Met dit perspectief voor ogen wens ik jullie allen een goede Adventstijd.

Document

Naam: H. PAULINUS VAN NOLA
62e catechese in de reeks: Christus en Zijn Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 augustus 2013

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam