• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARIA, DE ONBEVLEKT ONTVANGENE, IS DE "MOEDER VAN DE HOOP" VOOR ALLE MENSEN
Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen

Beste broeders en zusters,

Tijdens de Advent licht de ster van Maria, de onbevlekt Ontvangene, op: "teken van een zekere hoop en troost" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 68. Om bij Jezus te komen, het ware Licht, de Zon die over alle duisternis van de geschiedenis is opgegaan, hebben we lichten nodig die ons nabij zijn, mensen die een afspiegeling zijn van het licht van Christus en zo de af te leggen weg verlichten. En welke mens is meer lichtend dan Maria? Wie zou ons meer dan zij als een ster van hoop kunnen zijn; het Morgenrood die de dag van het heil aankondigt? Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 49.

Daarom laat de liturgie ons vandaag, kort voor het Kerstfeest, het Hoogfeest van de zonder erfzonde ontvangen Maagd en Moeder van God vieren: het geheim van de genade van God dat van het eerste ogenblik van haar bestaan dit schepsel heeft omkleed, zij die ertoe bestemd was om de Moeder van de Verlosser te worden en die daarom vrij is gebleven van de erfzonde. Kijkend naar haar ontdekken we de grootsheid en de schoonheid van het plan van God voor iedere mens: heilig en onbesmet te worden in de liefde Vgl. Ef. 1, 4 als evenbeeld van onze Schepper.

Wat een groot geschenk is het om de onbevlekt ontvangen Maria als moeder te hebben! Een moeder die door haar schoonheid oplicht en de liefde van God laat stralen. Ik denk aan de jongeren van nu, die in een milieu gegroeien dat doordrenkt is van boodschappen die valse voorstellingen van geluk geven. Deze jongens en meisjes lopen het gevaar de hoop te verliezen, omdat ze vaak verweest lijken te zijn van die liefde, die het leven met vreugde en zingeving vervullen. Dit thema lag mijn voorganger Johannes Paulus II na aan het hart. Telkenkere heeft hij de jongeren van deze tijd Maria als de "Moeder van de mooie liefde" voorgehouden. Helaas zien we dat de jongeren, de jonge mannen en vrouwen en zelfs de kinderen makkelijk ten prooi vallen aan het verderf van de liefde, bedrogen door scrupelloze volwassenen, die zichzelf en de jongen mensen een leugen voorhouden en hen zo in de ellende van het consumptisme storten. Ook de heiligste werkelijkheden zoals het lichaam van de mense, de tempel van Gods liefde en het leven, wordt zo tot voorwerp van consumptie - en dat op steeds jongere leeftijd, zelfs in de periode vóór de puberteit. Hoe treurig is het dan toch, wanneer jonge jongens en meisjes de verwondering, het wonder van de mooiste gevoelens, de waarde en het respect voor het lichaam Verliezen, dat uitdrukking is van de persoon en haar ondoorgrondelijke geheimen.
Op al deze zaken wordt de aandacht getrokken door Maria, de onbevlekt Ontvangene, die wij in al haar schoonheid en heiligheid aanschouwen. Aan het kruis heeft Jezus haar aan Johannes en aan alle jongeren toevertrouwd Vgl. Joh. 19, 27 , en sindsdien is zij moeder van de gehele mensheid, moeder van de hoop. Tot haar richten we in geloof onze gebeden, terwijl wij in de geest naar Lourdes pelgrimeren, waar vandaag het bijzondere jaar bij gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijningen in de grot van Massabielle is begonnen. Maria, de onbevlekt ontvangene, "Sterre der Zee", licht voor ons uit en geleid ons op onze wegen!" Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 50

Document

Naam: MARIA, DE ONBEVLEKT ONTVANGENE, IS DE "MOEDER VAN DE HOOP" VOOR ALLE MENSEN
Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit de Duits
Bewerkt: 30 augustus 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam