• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARIA, DE ONBEVLEKT ONTVANGENE, IS DE "MOEDER VAN DE HOOP" VOOR ALLE MENSEN
Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen

Beste broeders en zusters,

Op het pad van Advent licht de ster op van Maria, de Onbevlekt Ontvangenis, "een teken van vaste hoop en van troost" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 68. Om bij Jezus te komen, het ware Licht, de Zon die alle duisternis van de geschiedenis verdrijft, hebben we licht nodig dat ons nabij is, mensen die het licht van Christus weerspiegelen en zo de af te leggen weg verlichten. En welke persoon is meer lichtend dan Maria? Wie zou ons meer een ster van hoop kunnen zijn dan zij, de dageraad die de dag van het heil aankondigde? Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 49

Daarom laat de liturgie ons vandaag, kort voor het Kerstfeest, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria vieren: het geheim van Gods genade dat van het eerste ogenblik van haar bestaan heeft omkleed als het schepsel voorbestemd om de Moeder van de Verlosser te zijn, en daarom gevrijwaard van de smet van de erfzonde. Kijkend naar haar ontdekken we de grootsheid en de schoonheid van het plan van God met iedere mens: heilig en onbesmet te worden in liefde Vgl. Ef. 1, 4 naar het beeld van onze Schepper.

Wat een groot geschenk is het om de Onbevlekte Maria als moeder te hebben! Een moeder die straalt door haar schoonheid, de helderheid van Gods liefde. Ik denk aan de jongeren van vandaag, die in een milieu opgroeien dat doordrenkt is van boodschappen die valse voorstellingen van geluk geven. Deze jongens en meisjes lopen het gevaar de hoop te verliezen, omdat ze vaak verweest lijken te zijn van de ware liefde, die het leven met ware betekenis en vreugde vervult. Dit thema lag mijn voorganger Johannes Paulus II na aan het hart. Telkenmale heeft hij de jongeren van deze tijd Maria als de "Moeder van de schone liefde" voorgehouden.

Helaas ervaren we dat de adolescenten, jongeren en zelfs kinderen, makkelijk ten prooi vallen aan verdorven liefde, misleid door volwassenen zonder scrupules die zichzelf en de jonge mensen bedriegen en hen zo in de ellende van het consumentisme storten.

Ook de heiligste realiteiten zoals het menselijk lichaam, een tempel van Gods liefde en het leven, worden zo tot voorwerp van consumptie - en dat op steeds jongere leeftijd, zelfs voor de puberteit. Hoe treurig is het wanneer de jeugd de verwondering bij de mooiste gevoelens, de waarde en het respect voor het lichaam verliest, dat de uitdrukking is van de persoon en zijn ondoorgrondelijke geheimen.

Op al deze zaken wordt de aandacht gevestigd door Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, die wij in al haar schoonheid en heiligheid aanschouwen. Aan het Kruis heeft Jezus haar aan Johannes en aan alle leerlingen toevertrouwd. Vgl. Joh. 19, 27 Sindsdien is zij de Moeder van de gehele mensheid, Moeder van de hoop. Tot haar richten wij in geloof ons gebed, terwijl wij in de geest naar Lourdes pelgrimeren waar vandaag het bijzondere jubeljaar begint bij gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijningen in de grot van Massabielle. Moge Maria, de Onbevlekt Ontvangene, "Sterre der Zee", ons verlichten en ons geleiden op onze wegen!" Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 50

Document

Naam: MARIA, DE ONBEVLEKT ONTVANGENE, IS DE "MOEDER VAN DE HOOP" VOOR ALLE MENSEN
Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
© 2019, Vert. uit het Engels: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam