• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een speciale zorg is nodig voor de constante verbetering van de morele, theologische en spirituele vorming van de priesters, die verantwoordelijk zullen zijn voor de Christelijke gemeenschappen van de toekomst, opdat de kwaliteit van hun getuigenis in de maatschappij waarin we leven is gewaarborgd, zowel als dat de eenheid van de priesters met hun Bisschop zichtbaar is. Wat dit betreft, een puur oppervlakkige vorming zal volstaan; om priester te worden naar het hart van Christus vraagt het een werkelijke bekering van de mens. Dit kan hij bereiken door alle facetten van de priesterlijke vorming te doorlopen, doorheen de moeilijkheden van het gemeenschapsleven zowel als door het verdiepen van het spirituele leven. Het is vooral te hopen dat de jonge mensen, en meer in het algemeen de Christenen, een goede kennis hebben van de objectieve vereisten voor de roeping tot de priesterlijke taak, vooral daar waar het gaat om het celibaat voor de wijdelingen, in overeenstemming met de traditie dat tot ons is gekomen door de Heer en dat gereserveerd is voor mannen. Hetgeen ik gezegd heb tot de gehele Kerk aan het begin van het nieuwe millennium, "Duc in altum", "Gaat uit naar het diepe" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 1, herhaal ik in het bijzonder tot u gemeenschap: Gaat naar het diepe, ontvang vanuit de diepte, herstel het Christelijk leven in zijn volle spirituele omvang! De verwachtte vernieuwing vqn het Chrsitelijk leven en van de roepingen tot het gewijse dienstambt zowel als tot het religieus leven, kan niet alleen maar komen van externe her vormingen en reiorganisaties, hoe nuttig deze ook moge zijn. Vooreerst moet het echter komen van de innerlijke vernieuwing van het geloof van beide, priesters zowel als van de gelovigen. Het is ook belangrijk om de sacramentele dimensie van de Kerk te herontdekken en de waarheid van mysterie als mystieke Bruid van de Zoon van God Vgl. Ef. 5, 31-32 , die de Verlosser is van de mensen. Het is ook op dit niveau dat het egwijde dienstambt zijn ware betekenis heeft: het is niet alleen een vraag om een organisator te zijn binnen een gemeenschap of een coƶrdinator van de gevarieerde hoeveelheid activiteit van het ambt, maar veel meer het sacramenteel tegenwoordig stellen in de gemeenschap en voor de gemeenschap van Christus, de Dienaar, het Hoofd van de Kerk dat Zijn Lichaam is.

Hoe kan de Kerk zonder deze gave van de Heer aan Zijn Kerk? Ik dring er nadrukkelijk bij u, dierbare broeders, op aan om als herders het roepingenpastoraal te ondersteunen en aan te moedigen, zodanig dat de gemeenschap en de jonge mensen daardoor wordt uitgedaagd om de roepstem van God door de te geven en de toekomst van uw diocesen voor te bereiden.

Document

Naam: AD LIMINA-BEZOEK BELGISCHE BISSCHOPPEN 2003 - AFSLUITING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 2003
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam