• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om de gelovigen bekend te maken met dit waarlijk missionaire uitzicht, moedig ik u aan om zich te concentreren op de theologische, spirituele en morele vorming van zoveel mogelijk mensen voort te zetten, opdat de leken zich gesteund weten in hun leven als Christenen. Het helpt hen ook beter "rekenschap te geven van de hoop die in hen is" (1 Pt. 3, 15), door diepere kennis van het Woord van God en van de mysteries van het geloof, gesteund door een systematische en eenduidige uitleg van haar inhoud, gebaseerd op hoofdzakelijk de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. U moet ook zorg dragen dat u steun verleent aan de universiteiten en instituten, opdat zij een zeer hoog peil van onderwijs geven, meer egspecialiseert maar onmisbaar, zo dat zij standhouden in het getuigen van de kracht van het Christelijjke gedachtengoed. Daardoor kunnen zij een belangrijke dienst verrichten, vooral bij de vorming van priesters.

Geef daadwerkelijke steun aan relaties met deze instituten opdat u op waardige en vertrouwvolle wijze verbonden blijft met hen en met de mensen die er werken en in het bijzonder met de theologen, zodat de Katholieke eenheid altijd tot uitdrukking komt in vol respect voor de competenties en verantwoordelijkheden van elk Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 29 ! Inderdaad, de Katholieke universiteit "moet haar opdracht vervullen met de zorg voor het behoud van de Katholieke identiteit. Alhoewel die universiteit haar wetenschappelijke autonomie heeft, heeft ze ook op de opdracht om de leer van Magisterium in de verschillende onderzoeksdomeinen waarop ze werkzaam is in praktijk te brengen."Paus Johannes Paulus II, Toespraak op het Congres georganiseerd door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs en de Internationale Federatie van Katholieke Universiteiten, nr. 5, 5 december 2002, L'Osservatore Romano English edition [ORE, 11 December 2002, p. 4]. Het is aan de besturen van de universiteiten en de Herders, dat u bent, toe te zien dat dit ook gebeurd. Ik vraag u dus, om samen met de parochie priesters en via voortgezette opleidingen, de Bijbel te verspreiden in de gezinnen zo dat "het beluisteren van het Woord van God [mag] uitgroeien tot een levende ontmoeting en dat de antieke en de altijd actuele traditie van de lectio divina ons in staat stelt, doorheen de bijbeltekst, het levende woord te vatten dat ons oproept, oriƫnteert en ons bestaan vorm geeft. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 39. Ik hoop dat vooral de gelovigen steeds dieper het belang van de Eucharistie in hun persoonlijk en gemeenschappelijk leven zullen ervaren. Moge zij ook tijd vrij maken in hun dagelijks leven voor gebed, en het zal een wezenlijk aspect eerbiedigen van het christelijk leven: het primaat van de genade! Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 38

Document

Naam: AD LIMINA-BEZOEK BELGISCHE BISSCHOPPEN 2003 - AFSLUITING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 2003
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam