• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op dit nieuwe pastorale werkveld, dat in beweging is en dus moeilijk, moet u uw taak als herders van de Kerk van Christus beleven. Zoals ik onlangs aan alle Bisschoppen van de gehele wereld geschreven heb: "Als de plicht om het Evangelie te verkondigen het eigene is van de hele Kerk en van elk van haar zonen, dan rust die plicht dan toch op een heel bijzondere wijze op de Bisschoppen. Op de dag van hun wijding, die ze tot rechtmatige opvolgers van de Apostelen heeft gemaakt, hebben ze hun voornaamste verbintenis op zich genomen het Evangelie te verkondigen, "de mensen oproepende tot het geloof in de kracht van de Geest of ze bevestigende in het levende geloof" ". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 26

Onze verantwoordelijkheid als Bisschoppen is het om met krachtig en helder de genade van God bekend te maken, dat aan alle mensen gegeven wordt in het mysterie van de liefde van de verlossing door Christus, die op het hout van het Kruis de gelovigen uitnodigt een leven te lijden dat overeenkomt met het geloof dat ze verkondigen. In een gemeenschap die de binding verliest met de traditionele waarden en waar het algemene relativisme wordt aangehangen in naam van het pluralisme, is het onze eerste taak om Christus bekend te maken, het Evangelie van de vrede te verkondigen en nieuw licht te werpen op de bestemming van de mens. De Kerk laat zich geenszins leiden door wereldlijke ambities, maar zij heeft slechts één doel voor ogen: onder leiding van de Trooster, de Geest, het werk van Christus zelf voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 3. Ik nodig u uit om uw dialoog met de civiele samenleving en met het Belgische volk voort te zetten, met de zorg om hen expliciet de waarden van het christelijke geloof te leren kennen evenals zijn rijke ervaring met de mens doorheen de geschiedenis en de culturen. Niet om haar eigen model op te leggen, maar uit respect voor de dialoog zelf die noodzaakt dat de eigen en legitieme identiteit van iedereen in acht genomen wordt. Het op de voorwaarde dat de Kerk haar rechtmatige plaats zal vinden in de Belgische samenleving, door helder het Evangelie te verkondigen en door te werken aan haar stelselmatige inculturatie in de cultuur van vandaag.

Document

Naam: AD LIMINA-BEZOEK BELGISCHE BISSCHOPPEN 2003 - AFSLUITING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 2003
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam