• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals bekend is 1981 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Internationaal Jaar van gehandicapten'. Er zijn miljoenen mensen die zijn getroffen door aangeboren ziekten, door chronische ziekten, of ook behept met verschillende vormen van een geestelijk gebrek of zintuigelijke ziekte, en die gedurende dit jaar op een meer nadrukkelijke wijze een beroep zullen doen op ons menselijk en christelijk geweten. Volgens recente statistieken gaat hun aantal tot over de 400 miljoen. Ook zij zijn onze broeders. Hun menselijke waardigheid en onvervreemdbare rechten moeten volledige en daadwerkelijke erkenning krijgen heel de duur van hun bestaan. Gedurende de bijeenkomst van een werkgroep in november jongstleden heeft de Pauselijke Academie van Wetenschappen bij haar voortdurende werk in dienst van de mensheid door middel van het wetenschappelijk onderzoek, de studie van een bijzondere categorie verdiept, die van de geestelijk gehandicapten. De geestelijke gebrekkigheid welke ongeveer drie procent van de wereldbevolking treft, moet bijzonder in aanmerking worden genomen, omdat zij de ernstigste belemmering vormt voor de verwezenlijking van de mens. Het rapport van genoemde werkgroep heeft de mogelijkheid van preventieve behandelingen van de oorzaken van geestelijke gebrekkigheid door geschikte therapie in het licht gesteld. De wetenschap en de geneeskunde bieden dus een boodschap van hoop en tegelijk van verplichting voor heel de mensheid. Indien slechts een gering gedeelte van het 'budget' voor de bewapeningswedloop voor dit doel zou worden bestemd, zouden belangrijke successen kunnen worden bereikt en zou het lot van talrijke mensen die lijden, kunnen worden verlicht.

Bij het begin van dit jaar wil ik alle gehandicapten aan de moederlijke bescherming van Maria toevertrouwen. Op Pasen van 1971 waren vierduizend geestelijk gehandicapten, verdeeld in groepjes, vergezeld van gezinsleden en opvoeders pelgrims in Lourdes en beleefden dagen van vrede en rust, samen met alle andere pelgrims. Ik wens van harte, dat de ervaringen van menselijke en christelijke solidariteit zich onder de moederlijke blik van Maria zullen vermeerderen in een hernieuwde broederschap welke de zwakken en sterken zal verenigen op de gemeenschappelijke weg van de goddelijke roeping van de menselijke persoon.

Document

Naam: DE VREDE TUSSEN DE MENSEN EN DE VOLKEN IS DE VRUCHT VAN DE BROEDERSCHAP
Tijdens de H. Mis op Wereldvredeszondag 1981
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 januari 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 748-752
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam