• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de eerste dag van het nieuwe jaar willen wij in de diepte van dat mysterie de boodschap van de vrede herlezen, welke in de nacht van Betlehem eens en voor altijd werd geopenbaard: vrede aan de mensen die Hij liefheeft! Vrede op aarde! - ziedaar wat het mysterie van de geboorte van God ons ieder jaar wil zeggen, en wat de kerk ook vandaag, op de eerste dag van het nieuwe jaar in het licht stelt.

'God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw .. .', opdat wij het aangenomen zoonschap zouden kunnen ontvangen.

'En omdat ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba Vader! Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon .. .' (Gal. 4, 6-7).

Heel de mensheid verlangt vurig naar vrede en ziet de oorlog als het grootste gevaar in zijn aardse bestaan. De Kerk deelt volledig in deze verlangens en tegelijkertijd in de angsten en bezorgdheden welke alle mensen benauwen, en zij geeft op bijzondere wijze uiting aan deze gevoelens op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Wat is de vrede? wat kan de vrede op aarde, de vrede tussen de mensen en de volkeren zijn, tenzij de vrucht van de broederschap, welke zich sterker zal tonen dan wat de mensen verdeelt en onderling tegenover elkaar stelt? Over een dergelijke broederschap spreekt juist de heilige Paulus, wanneer hij aan de Galaten schrijft 'gij zijt zonen'. En indien zonen - de zonen van God in Christus - dan ook broeders.

En vervolgens schrijft hij: 'Gij zijt dus niet langer slaaf, maar zoon'. In dit verband is het thema opgenomen van de boodschap, welke gekozen is voor de vredesdag van 1 januari 1981: deze zegt: 'H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Respecteer de vrijheid om de vrede te dienen
Internationale Dag voor de Vrede 1 januari 1981 (8 december 1980)
'.

Document

Naam: DE VREDE TUSSEN DE MENSEN EN DE VOLKEN IS DE VRUCHT VAN DE BROEDERSCHAP
Tijdens de H. Mis op Wereldvredeszondag 1981
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 januari 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 748-752
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam