• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoe krachtig en schitterend wordt deze werkelijkheid in het licht gesteld, wanneer wij er ons rekenschap van geven, dat deze eerste dag van het nieuwe jaar tegelijkertijd de octaaf dag van Kerstmis is. Het nieuwe jaar wordt geboren in de glans van het mysterie waarin de 'volheid van de tijd' is geopenbaard.

'God zond zijn eigen Zoon, geboren uit de vrouw'.

En juist naar deze vrouw, naar de moeder van de Zoon van God, naar de Theotokos keren zich vandaag bij het begin van het nieuwe jaar op bijzondere wijze de gedachte en het hart van de kerk. Maria is gedurende het hele octaaf aanwezig; de kerk wil haar evenwel vooral vandaag vereren met een dag geheel voor haar: het feest van het goddelijke moederschap van Maria.

Daarom richten wij ons tot haar, tot het wonderbare moederschap van de maagd van Nazareth, die verbonden' is met de 'volheid van de tijd' door dit begin van het jaar dat de dag van vandaag in zich draagt.

En herinneren wij ons, dat zij het begin van het jaar des Heren 1981 is, waarin als een echo ver in de eeuwen de gedenkwaardige feiten van twee belangrijke concilies van de eerste tijden van de kerk, die een en enig is gebleven, niettegenstaande het opkomen van de eerste grote ketterijen. In het jaar 381 had namelijk het Eerste Concilie van Constantinopel plaats, dat na het Concilie van Nicea het tweede oecumenisch concilie van de Kerk was en waaraan wij het '1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
' danken, dat voortdurend in de liturgie wordt gebeden. Een bijzondere erfenis van dit concilie is de leer over de Heilige Geest, welke in de Latijnse liturgie aldus wordt beleden: Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon - (de formulering in de oosterse theologie zegt in plaats daarvan: die voortkomt uit de Vader door de Zoon) - die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten.

En vervolgens in het jaar 431 (1550 jaar geleden) werd het Concilie van Efeze gevierd, dat tot grote vreugde van de deelnemers het geloof van de Kerk bevestigde in het goddelijk moederschap van Maria. Hij die 'is geboren uit de maagd Maria', is tegelijk de ware Zoon van God, 'één in wezen met de Vader'. En zij, door wie Hij 'werd ontvangen van de Heilige Geest' en die Hem in de nacht van Betlehem ter wereld heeft gebracht, is waarlijk de moeder van God: Theotokos.

Het volstaat met aandacht de woorden van ons Credo te bidden om te zien hoe diep deze twee concilies, die wij in de loop van het jaar 1981 gedenken, organisch met elkaar zijn verbonden door de diepte van het goddelijk en menselijk mysterie. Op dit mysterie wordt het geloof van de Kerk gebouwd.

Document

Naam: DE VREDE TUSSEN DE MENSEN EN DE VOLKEN IS DE VRUCHT VAN DE BROEDERSCHAP
Tijdens de H. Mis op Wereldvredeszondag 1981
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 januari 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 748-752
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam