• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inleiding
Het is dit jaar het zestiende eeuwfeest van de sterfdag van de heilige Johannes Chrysostomus, een grote Kerkvader naar wie de christenen van alle tijden met verering opzien. In de Kerk van de Oudheid onderscheidt Johannes Chrysostomus zich door het feit dat hij die "vruchtbare ontmoeting tussen de christelijke boodschap en de Helleense cultuur" heeft bevorderd die "een duurzame impact gehad heeft op de Kerken van het Oosten en het Westen" Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, In de Patriarchale Kerk St. George, Fanar (Istanboel), hoofdcelebrant Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I, Tijdens de deelname Goddelijke Liturgie op het Hoogfeest van de heilige Apostel Andreas (30 nov 2006), 5. Zowel het leven als het leerstellig onderricht van deze heilige Bisschop en Leraar weerklinken door alle eeuwen heen en wekken nog vandaag de dag een algemene bewondering.

De pausen van Rome hebben in hem altijd een levende bron van wijsheid voor de Kerk erkend en hun aandacht voor zijn leraarschap heeft zich in de loop van de laatste eeuw nog verder toegespitst. Honderd jaar geleden heeft Pius X het vijftiende eeuwfeest van de sterfdag van de heilige Johannes herdacht door de Kerk uit te nodigen zijn deugden na te volgen Vgl. H. Paus Pius X, Brief, Epistula venerabili Vincentio S.R.E. Card. Vannutelli (22 juli 1907). Acta Sanctae Sedis, Ephemerides Romanae, 40 (1907) 453–455. . Paus Pius XII heeft de grote waarde belicht van de bijdrage die de heilige Johannes heeft geleverd aan de geschiedenis van de interpretatie van de Heilige Schriften met de theorie van de "condescendentie", ofwel de "synkatábasis". Door middel daarvan heeft Chrysostomus erkend dat "de woorden van God, in menselijke taal uitgedrukt, gelijkenis hebben gekregen met het menselijk spreken" Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943), 21. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft deze opmerking opgenomen in de dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
over de goddelijke Openbaring. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 13 Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot Italiaanse professoren in de exegese bij gelegenheid van de 22e nationale Bijbelweek (29 sept 1972) De zalige Johannes XXIII heeft het diepe begrip onderstreept dat Chrysostomus heeft van de innige band tussen de liturgie van de Eucharistie en de zorg voor de gehele Kerk Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, De Opperherder - over de missionerende taak van de Kerk bij de 40e verjaardag van de Apostolische Brief Maximum Illud van Paus Benedictus XV, Princeps Pastorum (28 nov 1959). AAS 51 (1959) 846–847. De Dienaar Gods Paulus VI heeft de manier onderstreept waarop hij "met zoveel welsprekendheid en zoveel verlichte vroomheid sprak over het geheim van de Eucharistie". Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 17 Vgl. Paus Benedictus XVI, Angelus/Regina Caeli, Eucharistie en de heiliging van de priesters (18 sept 2005) Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 13 Ik wil hier herinneren aan het plechtige gebaar waarmee mijn veelgeliefde Voorganger, de dienaar Gods Johannes Paulus II, in november 2004 belangrijke relikwieën van de heilige Johannes Chrysostomus en Gregorius van Nazianze overhandigd heeft aan de oecumenische Patriarch van Constantinopel. De Paus merkte daarbij op hoe dat gebaar voor de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken werkelijk "een gezegende gelegenheid" was "om onze gewonde geheugens te zuiveren en om onze weg van verzoening te verstevigen". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Aan de Oecumenische Patriarch van Constantinopel Bartolomeüs I (27 nov 2004) Zelf heb ik tijdens mijn apostolische reis naar Turkije, in de Kathedrale kerk zelf van de Patriarch van Constantinopel, de gelegenheid gehad om te herinneren aan "de uitmuntende heiligen en herders die over de Zetel van Constantinopel hebben gewaakt, onder wie de heilige Gregorius van Nazianze en de heilige Johannes Chrysostomus, die ook het Westen als Kerkleraren vereert... Waarlijk, zij zijn waardige voorsprekers voor ons ten overstaan van de Heer". Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Bij gelegenheid van de Vespers in de Patriarchale Kathedraal van St. George te Constantinopel (29 nov 2006), 3 Ik ben daarom verheugd dat de omstandigheid van het XVI-de eeuwfeest van de sterfdag van de heilige Johannes mij de gelegenheid biedt zijn lichtende gestalte in herinnering te brengen en aan de universele Kerk ter gemeenschappelijke stichting voor te houden.

Document

Naam: BIJ GELEGENHEID VAN HET ZESTIENDE EEUWFEEST VAN DE STERFDAG VAN DE HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Chr. van Buijtenen, pr.
Noten worden later toegevoegd
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam