• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijn dierbare priester-broeders, die op Witte Donderdag zich rond uw herders in de Kathedralen zullen verzamelen, net zoals de priesters van de Kerk in Rome zich verzamelen rondom de Opvolger van Petrus, accepteer alstublieft deze overdenkingen, mijn meditatie in deze evocatieve omgeving van de Bovenzaal! Het zou moeilijk zijn een betere plaats te vinden om gedachten op te roepen over zowel het mysterie van de Eucharistie als het mysterie van het priesterschap.

Laat ons gelovig vasthouden wat de Bovenzaal ons "aanreikt", de grote gave van Witte Donderdag. Mogen we altijd de Heilige Eucharistie vieren met grote vurigheid. Mogen we lang en vaak in aanbidding verblijven voor Christus in de Eucharistie. Mogen we zitten aan de "leerschool" van de Eucharistie.

Door de eeuwen heen hebben talloze priesters de troost, beloofd door Jezus op de avond van het Laatste Avondmaal, gevonden in de Eucharistie, het geheim om hun eenzaamheid te overwinnen, de kracht hun lijden te dragen, de voeding een nieuw begin te maken na iedere ontmoediging en de innerlijke energie hun besluit te ondersteunen gelovig te blijven. De getuigenis die we aan Gods volk geven in het vieren van de Eucharistie hangt voor een groot deel af van onze persoonlijke relatie met de Eucharistie.

Laten we ons priesterschap herontdekken in het licht van de Eucharistie! Laten we onze gemeenschappen helpen deze schat te herontdekken in de dagelijkse viering van de Heilige Mis en speciaal in de meer plechtige zondagse bijeenkomst. Door uw apostolische werken mag de liefde voor Christus aanwezig in de Eucharistie sterker groeien. Dit is een buitengewoon belangrijk doel in dit Jubeljaar. Ik denk aan het Internationaal Eucharistisch Congres dat van 18 tot 25 juni (2000) in Rome gehouden zal worden wat als thema heeft Jezus Christus, dè Redder van de Wereld, Brood voor nieuw Leven. Het zal een hoogtepunt van het Grote Jubileum zijn, wat is bedoeld te zijn "een intens Eucharistisch jaar" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 55 . Het Congres wil de nadruk leggen op het diepzinnige verband tussen het mysterie van de Menswording van het Woord en de Eucharistie, het Sacrament van Christus' werkelijke aanwezigheid.

Vanuit de Bovenzaal omhels ik u in de Eucharistie. Mag het beeld van Christus, omgeven door de Zijnen, aan het Laatste Avondmaal ieder van ons vervullen met een vibrerend gevoel van broederschap en gemeenschap. Grote schilders hebben hun mooiste talenten gebruikt in het afbeelden van het gezicht van Christus temidden van Zijn Apostelen tijdens het Laatste Avondmaal: hoe zouden we Leonardo's meesterwerk kunnen vergeten? Maar alleen de Heiligen kunnen, door de intensiteit van hun liefde, binnengaan in de diepte van dit mysterie, hun hoofd als het ware leunend, net zoals Johannes, op de borst van Jezus Vgl. Joh. 13, 25 . Hier bereiken we het hoogtepunt van liefde: "die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe".

Ik zou deze gedachten, die ik hartelijk aan uw overdenkingen toevertrouw, willen eindigen met de woorden van een oud gebed:

"Wij danken U, onze Vader,
voor het leven en de kennis,
die Gij ons hebt bekend gemaakt
door Jezus, Uw dienaar.
Aan U de luister tot in eeuwigheid!
Zoals dit gebroken brood
verspreid was over de bergen
en bij de oogst één geheel werd,
laat zo Uw Kerk verzameld zijn
van de uiteinden van de aarde
in Uw Rijk.
Gij, almachtige Heerser, hebt het al geschapen
wegens Uw naam:
voedsel en drank hebt Gij de mensen gegeven
tot verkwikking
opdat wij U zouden dankzeggen.
Aan ons hebt U gegeven
geestelijk voedsel en drank
en eeuwig leven door uw Zoon....

Aan U de luister tot in eeuwigheid!" Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 9: 3-4; 10: 3-4

Vanuit de Bovenzaal, dierbare priester-broeders, omhels ik u allen in gedachten en sluit ik mijn zegen hartelijk in.

 

Vanuit Jeruzalem, 23 maart 2000.

Document

Naam: EUCHARISTIE EN VERLOSSING
Brief aan de Priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 10 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam