• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De aanwezigheid van Christus kan op velerlei manieren uitgedrukt worden. Maar van deze manieren is de Eucharistische aanwezigheid zeker oppermachtig. Niet louter een aandenken, maar een gedachtenis dat tegenwoordig stelt wat het gedenkt: niet een symbolische oproeping van het verleden, maar de levende aanwezigheid van de Heer temidden van de zijnen. De duurzame garantie hiervan is de Heilige Geest, voortdurend naar buitenstromend in de viering van de Eucharistie zodat het brood en de wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden. Het is dezelfde Geest die op Paasavond in deze Bovenzaal werd "geblazen" over de Apostelen Vgl. Joh. 20, 22 en die de Apostelen hier vond, samen met Maria, op de dag van Pinksteren. Het was toen dat Hij tot hen kwam als een hevige wind en vuur Vgl. Hand. 2, 1-4 en hen aanzette naar de uiteinden der aarde te gaan om het Woord te verkondigen en Gods volk te verzamelen in het "breken van het brood" (Hand. 2, 42)].
Tweeduizend jaar na de geboorte van Christus, in dit Jubeljaar, hebben we het speciaal nodig te herinneren en te overwegen de waarheid van wat wij noemen zijn "Eucharistische geboorte". De Bovenzaal is de geboorte van deze "geboorte". Hier begint de nieuwe aanwezigheid van Christus voor de wereld, een aanwezigheid die zich constant voordoet waar ook ter wereld de Eucharistie wordt gevierd en een priester zijn stem leent aan Christus, de heilige woorden van de Instelling herhalend.

Deze Eucharistische aanwezigheid is gelijk opgegaan met de tweeduizend jaar kerkelijke geschiedenis en zal zo blijven tot aan het einde der tijden. Voor ons is het zowel een vreugde als een bron van verantwoordelijkheid om zo dicht aan dit mysterie verbonden te zijn. Vandaag willen we ons meer bewust worden van deze aanwezigheid, onze harten gevuld met verwondering en dankbaarheid, en in deze geest het Paastriduum van het Lijden, Dood en Verrijzenis van Christus binnen te gaan.

Document

Naam: EUCHARISTIE EN VERLOSSING
Brief aan de Priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 10 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam