• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het mysterie van de Eucharistie, wat de Dood en Verrijzenis van Christus verkondigt en viert tot Hij wederkomt, is het hart van het kerkelijke leven. Voor ons heeft het ook een bijzondere betekenis, omdat het centraal staat in ons ambt. Ons ambt is natuurlijk niet beperkt tot de viering van de Eucharistie: het is een dienst welke de verkondiging van het Woord inhoudt, de heiliging van de gelovigen door de Sacramenten en het leiderschap van het volk Gods in gemeenschap en dienstbaarheid. Maar de Eucharistie is het punt waar alles uit voortkomt en alles naar terugkeert. Ons priesterschap is geboren in de Bovenzaal tegelijk met de Eucharistie.

"Doet dit tot een gedachtenis aan Mij" (Lc. 22, 19): hoewel gericht aan de gehele Kerk zijn de woorden van Christus als een speciale taak toevertrouwd aan degenen die het ambt van de eerste Apostelen voortzetten. Het is aan hen dat Jezus de handeling - het veranderen van brood in zijn Lichaam en wijn in Zijn Bloed - die Hij zojuist uitvoerde, doorgeeft; de handeling waarin Hij verschijnt als Priester en Slachtoffer. Het is de wil van Christus dat Zijn handeling voortaan ook sacramenteel de handeling wordt van de Kerk door de handen van de priesters. Door te zeggen "Doe dit", verwijst Hij niet alleen naar de handeling, maar ook naar degene die is geroepen tot handelen; met andere woorden, Hij stelt het ambt van de priester in, wat hierdoor een van de wezenlijke elementen van de Kerk wordt.

Deze handeling moet gedaan worden tot "Zijn gedachtenis" deze woorden zijn belangrijk. De Eucharistische handeling, gevierd door priesters, zal het werk, volbracht door Christus, tegenwoordig stellen in elke christelijke generatie, in alle uithoeken van de aarde. Waar de Eucharistie wordt gevierd, het offer van Calvarie zal tegenwoordig gesteld worden op een onbloedige manier; door Christus zelf, de Verlosser van de wereld zal aanwezig zijn.

"Blijft dit doen om Mij te gedenken". Deze woorden nog een keer horend binnen de muren van de Bovenzaal, is het logisch te proberen voor te stellen wat Jezus voelde. Dit waren de dramatische uren voorafgaand aan het lijden. De Evangelist Johannes roept de intensiteit op van de woorden van de Meester wanneer Hij de Apostelen voorbereidt op Zijn vertrek. Wat een droefheid was in hun ogen: "Omdat Ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid" (Joh. 16, 6). Maar Jezus verzekert hen: "Ik zal u niet verweesd achterlaten; Ik keer tot u terug" (Joh. 14, 18). Alhoewel het Paasmysterie Hem uit hun zicht zal wegnemen, zal Hij meer dan ooit aanwezig zijn in hun leven, "altijd, tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28, 20).

Document

Naam: EUCHARISTIE EN VERLOSSING
Brief aan de Priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 10 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam