• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op hetzelfde moment, werd de offerzin, de priesterlijke daad bij uitstek, tot perfectie gebracht. Op Golgotha, maakte Christus zijn leven tot een offer van eeuwige waarde, een "verlossend" offer dat het pad van communicatie met God welke geblokkeerd was door de zonde heropende.

De Brief aan de Hebreeën werpt licht op het mysterie door Christus de woorden van Psalm 40 te laten zeggen: "Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid....Hier ben Ik...Ik ben gekomen, o God, om Uw wil te doen" (Hebr. 10, 5-7)(Ps. 40, 7-9). Volgens de schrijver van deze brief werden deze profetische woorden door Christus gesproken toen Hij voor het eerst in de wereld kwam. Ze drukken Zijn mysterie en Zijn zending uit. De vervulling komt tot stand vanaf het moment van Menswording en bereikt zijn voltooiing in het offer van Golgotha. Vanaf dat moment is elk priesterlijk offer slechts een afbeelding naar de Vader voor het ene offer van Christus, gedaan voor ons allen. Priester en Slachtoffer! Dit offeraspect is een diepzinnig kenmerk van de Eucharistie; het is ook een wezenlijke dimensie van het priesterschap van Christus en daarom van ons eigen priesterschap. In dit licht lezen we nog eens de woorden die we elke dag spreken, woorden die voor de eerste keer hier in deze Bovenzaal klonken:

Sacerdos et Hostia!

"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.....Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is Mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden".

Dit zijn de woorden die we in de Evangeliën en in Paulus terugvinden, met in ruime mate overeenkomstige redactionele vormen. Ze werden gesproken in deze Kamer 's avonds laat op Witte Donderdag. Door de Apostelen Zijn Lichaam te laten eten en Zijn Bloed te laten drinken maakte Jezus de diepste waarheid bekend over wat Hij zou doen kort na Golgotha. Want in het Brood van de Eucharistie is aanwezig het werkelijke Lichaam geboren uit Maria en geofferd op het kruis:

Ave verum Corpus natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum in cruce pro homine.

(Wees gegroet, waarachtig Lichaam, geboren uit de Maagd Maria;
dat waarlijk heeft geleden en aan het kruis voor de mens is geofferd.)

Hoe zouden we niet telkens opnieuw terugkeren naar dit mysterie, die het gehele leven van de Kerk bevat? Gedurende 2000 jaar heeft dit Sacrament voedsel gegeven aan ontelbare gelovigen. Het is de bron van een grote genadestroom. Hoeveel heiligen hebben hierin niet alleen het onderpand gevonden, maar ook als het ware een voorproefje van de Hemel!

Laten we onszelf toestaan gedragen te worden door deze beschouwende impuls, rijk aan dichtkunst en godgeleerdheid, die de heilige Thomas van Aquino inspireerde het mysterie te bezingen met de woorden van de hymne Pange Lingua. Vandaag, in deze Bovenzaal komen deze woorden in mij als een echo van de stem van zovele christelijke gemeenschappen in de wereld, van zovele priesters, toegewijde personen en gelovige leken, die elke dag in aanbidding stilstaan bij het Eucharistische mysterie:

Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum, et, si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.

('t Woord dat vlees werd en door spreken brood in Vlees doet overgaan,
wijn dat Bloed wordt in de beker! Kan het zintuig dit niet aan,
houd het hart dan onbezweken: alleen 't geloof kan volstaan.)

Document

Naam: EUCHARISTIE EN VERLOSSING
Brief aan de Priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 10 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam