• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is waar dat ook in de geschiedenis van het priesterschap, niet minder dan in de geschiedenis van Gods volk, de duistere aanwezigheid van de zonde gevonden wordt. Door de menselijke zwakheid van priesters is het vaak moeilijk om in hen het gelaat van Christus te zien. Waarom zou dit ons hier in de Bovenzaal verbazen? Niet alleen bereikte het verraad van Judas hier zijn climax, maar Petrus zelf moest met zijn zwakheid afrekenen toen hij de bittere voorspelling van zijn ontkenning hoorde. Door mannen als deze Twaalf te kiezen, maakte Christus zich geen illusies: het was vanwege de menselijke zwakheid dat hij de sacramentele bezegeling van Zijn Aanwezigheid gaf. En Paulus toont ons waarom: "wij dragen deze schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons" (2 Kor. 4, 7).

Ondanks de zwakheid van hun priesters, heeft Gods volk niet opgehouden hun geloof te vestigen op de kracht van Christus die aan het werk is door hun ambt. Hoe kunnen we in het licht hiervan nalaten de schitterende getuigenis van de Heilige Franciscus van Assisiƫ te memoreren? Nederigheid belette hem te streven naar het priesterschap, maar in zijn Testament drukte hij zijn geloof uit in het mysterie van Christus aanwezig in de priesters, verklarend dat hij zich tot hen zou wenden, zelfs als zij hem hadden vervolgd, geen rekening houdend met hun zonde. "En ik doe dit", zo legde hij uit, "omdat het enige wat ik van het Vlees van de allerhoogste Zoon van God zie in deze wereld is het meest heilige Lichaam en Bloed wat zij alleen consacreren en zij alleen toedienen aan anderen" Fonti Francescane. Nr. 113.

Op deze plaats waar Jezus de woorden sprak waarmee Hij de Eucharistie instelde, nodig ik u uit, eerwaarde priesters, om de "gave" en het "mysterie" dat we ontvangen hebben, te herontdekken. Om naar de kern hiervan te gaan, moeten we het priesterschap van Christus overwegen. Zeker, het gehele volk van God, deelt in dit priesterschap door de Doop. Maar het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat, behalve de deelname eigen aan alle gedoopten, er nog een andere specifieke, ambtelijke deelname bestaat, die, hoewel zeer verbonden met de eerste, niettemin wezenlijk hiervan verschilt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10.

In de context van het Jubileum van de Menswording, kunnen we het priesterschap van Christus benaderen vanuit een bijzonder standpunt. Het Jubileum nodigt ons uit het vertrouwelijke verband tussen het priesterschap van Christus en het mysterie van Zijn persoon te beschouwen. Het priesterschap van Christus is niet "incidenteel", een taak die Hij wel of niet op zich kon nemen: veeleer is het eigen aan Zijn identiteit van de Mensgeworden Zoon, als Godmens. Vanaf nu komt de relatie tussen de mensheid en God door Christus tot stand: "Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij" (Joh. 14, 6). Dit is waarom Christus een priester is, bekleed met een eeuwig en universeel priesterschap, waarvan het priesterschap van het eerste Verbond een voorafbeelding en een voorbereiding was Vgl. Hebr. 9, 9 . Hij heeft het ten volle uitgevoerd vanaf het moment dat Hij plaats nam als Hogepriester "gezeten ter rechterzijde van de troon der Majesteit in de hemel (Hebr. 8, 1). Vanaf dat moment veranderde de aard van het menselijke priesterschap: vanaf nu is er slechts één priesterschap, dat van Christus, dat op vele manieren gedeeld en uitgeoefend kan worden.

Document

Naam: EUCHARISTIE EN VERLOSSING
Brief aan de Priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 10 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam