• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus, "die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van Zijn Liefde tot het uiterste toe" (Joh. 13, 1). Hier in Jeruzalem, op de plaats waar volgens de traditie Jezus en de Twaalf aanwezig waren voor het Paasmaal en de instelling van de Eucharistie, ben ik diep bewogen wanneer ik nogmaals deze woorden lees waarmee de Evangelist Johannes de reden van het Laatste Avondmaal introduceert.

Ik prijs de Heer dat het mij mogelijk gemaakt is om, in dit Jubeljaar van de Menswording van de Zoon, de aardse voetstappen te volgen van Christus, de paden volgend die Hij nam vanaf Zijn geboorte in Betlehem tot aan Zijn dood in Golgotha. Gisteren bracht ik tijd door in Betlehem, in de Geboortegrot. In deze dagen zal ik verschillende plaatsen bezoeken, verbonden aan het leven en de roeping van de Redder, van het huis van de Aankondiging naar de Berg van de Zaligsprekingen en het Hof van Olijven. Tenslotte zal ik zondag op Golgotha en in de Heilige Grafkerk zijn.

Vandaag geeft het bezoek aan de Bovenzaal mij de gelegenheid het gehele mysterie van de Verlossing in ogenschouw te nemen. Het was hier dat Christus ons de oneindige gave van de Eucharistie gaf. Hier ook werd ons priesterschap geboren.

Vanuit de Bovenzaal schrijf ik deze brief aan u, zoals ik al meer dan 20 jaar heb gedaan op Witte Donderdag, de dag van de Eucharistie en "onze" dag bij uitstek.

Ik schrijf u inderdaad vanuit de Bovenzaal, terugdenkend aan alles wat zich tussen deze muren heeft afgespeeld op die avond beladen met mysterie. In gedachten zie ik Jezus met Zijn Apostelen aan tafel zitten. Ik denk speciaal aan Petrus: het is alsof ik hem kan zien, met de andere Apostelen, vol verbazing kijkend naar de handelingen van Jezus, met diepe emotie luisterend naar Zijn woorden en, gebukt gaand onder zijn eigen zwakheid, zichzelf openend voor het mysterie wat hier voorzegd werd en spoedig vervuld zou worden. Dit zijn de uren van de grote strijd tussen de liefde die zichzelf geeft zonder voorbehoud en het mysterium iniquitatis dat gevangen is in vijandigheid. Het verraad van Judas lijkt het zinnebeeld van de menselijke zonde. "Het was nacht", beschrijft de Evangelist Johannes (Joh. 13, 30): het uur van duisternis, een uur van scheiding en oneindige droefheid. Maar in de emotionele woorden van Christus schijnt het licht van de dageraad al door: " Wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen". (Joh. 16, 22).

We moeten nooit ophouden opnieuw te mediteren over het mysterie van die nacht. We moeten vaak in gedachten terugkeren naar deze Bovenzaal, waar speciaal wij, priesters, ons in zekere zin "thuis" kunnen voelen. Ten aanzien van de Bovenzaal kan tegen ons gezegd worden wat de Psalmist zegt tegen de mensen met betrekking tot Jeruzalem: "Jahwe tekent het aan bij de naamlijst der volken: één die daar is geboren" (Ps. 87, 6).

In deze heilige ruimte stel ik me jullie voor overal ter wereld met jullie ontelbare gezichten, sommige jonger, sommige op hoge leeftijd, in zoveel verschillende stadia van emoties waaronder gewerkt wordt: voor velen, God zij dank, vreugde en enthousiasme, voor anderen misschien lijden of moeheid of ontmoediging. In ieder van u eer ik het beeld van Christus die u heeft ontvangen met uw wijding, het "kenmerk" wat ieder van u onuitwisbaar tekent. Het is een teken van de speciale liefde dat elke priester ontdekt heeft en waarop hij altijd kan vertrouwen om of vreugdevol voort te gaan of om een frisse start met hernieuwd enthousiasme te maken in de hoop op een groter getrouwheid.

Document

Naam: EUCHARISTIE EN VERLOSSING
Brief aan de Priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 10 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam